Oljelänsor utlagda på vattnet

Oljeskyddsövning 21.11.2017

Ålands landskapsregering ordnade en oljeskyddsövning med syfte att testa landskapets nya oljelänsor. Utbildare kom från företaget Lamor som tillverkat länsorna. Deltagande var Ålands Sjöräddningssällskap, Mariehamns Räddningsverk, Räddningsområde Ålands landskommuner, Gränsbevakningen, Röda Korset och Mariehamns Hamn.

Övningen lyckades bra. Bogsering testades med två olika oljeskyddsbåtar och med Gränsbevakningens patrullbåt.

Röda Korsets Mariehamnsavdelning deltog i övningen för att testa ett samarbete mellan oljeskademyndigheterna och frivilligorganisationerna i olika stödfunktioner. 

Bilder från övningen finns som bilaga.

Se filmklipp från övningen på landskapsregeringens YouTube-kanal