Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Oljelänsor utlagda på vattnet

Oljeskyddsövning 21.11.2017

Ålands landskapsregering ordnade en oljeskyddsövning med syfte att testa landskapets nya oljelänsor. Utbildare kom från företaget Lamor som tillverkat länsorna. Deltagande var Ålands Sjöräddningssällskap, Mariehamns Räddningsverk, Räddningsområde Ålands landskommuner, Gränsbevakningen, Röda Korset och Mariehamns Hamn.

Övningen lyckades bra. Bogsering testades med två olika oljeskyddsbåtar och med Gränsbevakningens patrullbåt.

Röda Korsets Mariehamnsavdelning deltog i övningen för att testa ett samarbete mellan oljeskademyndigheterna och frivilligorganisationerna i olika stödfunktioner. 

Bilder från övningen finns som bilaga.

Se filmklipp från övningen på landskapsregeringens YouTube-kanal 

Publicerad 23.11.2017 kl. 13:11
Uppdaterad 23.11.2017 kl. 15:43