Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

19.6.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
19.6.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
19.6.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
19.6.2019
Lagberedningen
19.6.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
18.6.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
18.6.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
18.6.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
18.6.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
18.6.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
18.6.2019
Inkomna ärenden
18.6.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
18.6.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
18.6.2019
Tjänstemannabeslut
18.6.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
18.6.2019
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
18.6.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
18.6.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
18.6.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
18.6.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017