Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

Filtrera bland besluten genom att välja ämnesområde, beslutande enhet eller ange i fritext om du vill filtrera bland beslut från ett visst datum eller av typen Tjänstemannabeslut eller Enskild föredragning.

Digitaliseringsenheten, Regeringskansliet
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
Digitaliseringsenheten, Regeringskansliet
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
Inkomna ärenden
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
Lagberedningen
Tjänstemannabeslut
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
Kulturbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
Hälso- och sjukvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
Inkomna ärenden
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
Tjänstemannabeslut
Inkomna ärenden
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
Stabsenheten, Regeringskansliet
Tjänstemannabeslut
Allmänna byrån, Regeringskansliet
Inkomna ärenden