Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

10.12.2019
Tjänstemannabeslut
10.12.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
10.12.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
10.12.2019
Inkomna ärenden
9.12.2019
Inkomna ärenden
9.12.2019
Tjänstemannabeslut
5.12.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
5.12.2019
Inkomna ärenden
5.12.2019
Tjänstemannabeslut
4.12.2019
Lagberedningen
4.12.2019
Lagberedningen
4.12.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
4.12.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
4.12.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
4.12.2019
Lagberedningen
4.12.2019
Lagberedningen
4.12.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
4.12.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
4.12.2019
Inkomna ärenden
4.12.2019
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 21.11.2019