Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

17.10.2019
Inkomna ärenden
17.10.2019
Tjänstemannabeslut
17.10.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
17.10.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
17.10.2019
Lagberedningen
17.10.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
16.10.2019
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
16.10.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
16.10.2019
Inkomna ärenden
16.10.2019
Tjänstemannabeslut
16.10.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
15.10.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
15.10.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
15.10.2019
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
15.10.2019
Inkomna ärenden
15.10.2019
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
15.10.2019
Tjänstemannabeslut
15.10.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
15.10.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
15.10.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017