Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

7.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
7.4.2020
Inkomna ärenden
7.4.2020
Tjänstemannabeslut
6.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
6.4.2020
Jordbruksbyrån, Näringsavdelningen
6.4.2020
Inkomna ärenden
6.4.2020
Tjänstemannabeslut
6.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
6.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
3.4.2020
Tjänstemannabeslut
3.4.2020
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
3.4.2020
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
3.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
3.4.2020
Inkomna ärenden
2.4.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
2.4.2020
Lagberedningen
2.4.2020
Lagberedningen
2.4.2020
Inkomna ärenden
2.4.2020
Tjänstemannabeslut
1.4.2020
Tjänstemannabeslut

Sidor

Publicerad 27.4.2015 kl. 12:40
Uppdaterad 21.11.2019 kl. 11:18