Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

26.3.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
26.3.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
26.3.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
26.3.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
26.3.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
25.3.2019
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
25.3.2019
Inkomna ärenden
25.3.2019
Tjänstemannabeslut
22.3.2019
Inkomna ärenden
22.3.2019
Tjänstemannabeslut
21.3.2019
Lagberedningen
21.3.2019
Lagberedningen
21.3.2019
Inkomna ärenden
21.3.2019
Lagberedningen
21.3.2019
Tjänstemannabeslut
21.3.2019
Lagberedningen
21.3.2019
Lagberedningen
21.3.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
21.3.2019
Lagberedningen
20.3.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017