Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

14.2.2020
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
13.2.2020
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
13.2.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
13.2.2020
Inkomna ärenden
13.2.2020
Tjänstemannabeslut
12.2.2020
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
12.2.2020
Inkomna ärenden
12.2.2020
Tjänstemannabeslut
12.2.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
11.2.2020
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Inkomna ärenden
11.2.2020
Tjänstemannabeslut
11.2.2020
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
11.2.2020
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
11.2.2020
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
10.2.2020
Inkomna ärenden

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 21.11.2019