Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

29.1.2020
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
28.1.2020
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
28.1.2020
Inkomna ärenden
28.1.2020
Tjänstemannabeslut
28.1.2020
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
28.1.2020
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
28.1.2020
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
27.1.2020
Allmänna byrån, Regeringskansliet
27.1.2020
Allmänna byrån, Näringsavdelningen
27.1.2020
Inkomna ärenden
27.1.2020
Tjänstemannabeslut
27.1.2020
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
27.1.2020
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
27.1.2020
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
24.1.2020
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
24.1.2020
Inkomna ärenden
24.1.2020
Tjänstemannabeslut
23.1.2020
Tjänstemannabeslut
23.1.2020
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
23.1.2020
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 21.11.2019