Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

Filtrera bland besluten genom att välja ämnesområde, beslutande enhet eller ange i fritext om du vill filtrera bland beslut från ett visst datum eller av typen Tjänstemannabeslut eller Enskild föredragning.

Hälso- och sjukvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
Allmänna byrån, Regeringskansliet
Tjänstemannabeslut
Stabsenheten, Regeringskansliet
Lagberedningen
Inkomna ärenden
Tjänstemannabeslut
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
Inkomna ärenden
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
Inkomna ärenden
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Allmänna byrån, Finansavdelningen
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Tjänstemannabeslut
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
Avtals- och pensionsbyrån, Finansavdelningen
Inkomna ärenden
Tjänstemannabeslut
Enheten för rättsliga och internationella frågor, Regeringskansliet
Inkomna ärenden
Miljöbyrån, Social- och miljöavdelningen
Tjänstemannabeslut