Beslut och ärenden

Här hittar du landskapsregeringens beslut och aktuella inkomna ärenden.

18.4.2019
Vägnätsbyrån (f.d. Trafikbyrån), Infrastrukturavdelningen
18.4.2019
Allmänna byrån, Social- och miljöavdelningen
17.4.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen
17.4.2019
Inkomna ärenden
17.4.2019
Tjänstemannabeslut
17.4.2019
Lagberedningen
16.4.2019
Allmänna byrån, Finansavdelningen
16.4.2019
Inkomna ärenden
16.4.2019
Tjänstemannabeslut
16.4.2019
Allmänna byrån, Infrastrukturavdelningen
16.4.2019
Transportbyrån (f.d. Produktionsbyrån), Infrastrukturavdelningen
16.4.2019
Allmänna byrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
16.4.2019
Utbildningsbyrån, Utbildnings- och kulturavdelningen
15.4.2019
Inkomna ärenden
15.4.2019
Tjänstemannabeslut
12.4.2019
Inkomna ärenden
12.4.2019
Tjänstemannabeslut
12.4.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
12.4.2019
Allmänna byrån, Regeringskansliet
12.4.2019
Socialvårdsbyrån, Social- och miljöavdelningen

Sidor

Publicerad 27.4.2015
Uppdaterad 13.3.2017