Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jobba hos oss

Vill du jobba med arbetsuppgifter som gör att du kommer i kontakt med medborgare, företag, myndigheter och organisationer? Vill du ha ett jobb som är både intressant och utmanande på ena sidan men även roligt och lärorikt på andra sidan?

Så här söker du jobb hos oss

Skriv tydligt vilket jobb du söker.

Ansökningshandlingarna skickar du till e-postadressen registrator@regeringen.ax

eller till adressen

Ålands landskapsregering
PB 1060
AX-22 111 MARIEHAMN.

Det står alltid i platsannonsen när din ansökan senast ska vara inlämnad och det innebär att den ska vara oss tillhanda det angivna datumet och dess klockslag (finsk tid).

Sommarjobb vid Ålands museum

Ansökningstiden för sommaren 2021 har gått ut 1.3.2021 men du är välkommen att ansöka nästa år.

Ansökningshandlingar

Vi ser gärna att du skriver ett personligt brev och berättar om dig själv och varför du är lämplig för jobbet. Ytterligare vill vi att du bifogar ditt CV samt eventuella relevanta handlingar till din ansökan. Ansökan kan alltid kompletteras i efterhand med ytterligare uppgifter som till exempel olika intyg eller betygskopior.

Tjänsters behörighetskrav

För att kunna beaktas som behörig sökande till en tjänst så behöver du uppfylla de formella behörighetskrav som finns föreskrivna för tjänsten. Om det finns särskilda skäl kan landskapsregeringen i ett enskilt fall medge undantag (dispens) från de formella behörighetskrav som föreskrivits för en tjänst. Du kan ansöka om undantag från behörighetskraven för en tjänst genom att lämna in din dispensansökan tillsammans med tjänstesansökan före utgången av ansökningstiden.

Handläggning av en dispens kostar alltid (75-150 € beroende på typ av tjänst), oberoende av utfallet av ansökan. Därför rekommenderar vi alltid att du kontaktar rekryteraren för att utreda möjligheten till att erhålla dispens innan du lämnar in en eventuell ansökan.

Publicerad 12.5.2015 kl. 13:51
Uppdaterad 24.3.2021 kl. 09:29