Myndigheter och organisationer

Här finns länkar till myndigheter och organisationer som arbetar med ungdomsfrågor.

Finland

Undervisnings- och kulturministeriet, ungdomsärenden

Finlands Ungdomssamarbete Allians

Sverige

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Sveriges ungdomsorganisationer LSU

Norden

Nordbuk

Ålands representation i Nordbuk, nordiska barn- och ungdomskommittéen; 

Kristin Mattsson, specialsakkunnig i jämställdhet, ordinarie och Annette Rumander, utbildningsplanerare, ersättare.

Ungdomsrepresentanter är Samuel Dreyer, ordinarie och Moa Hollsten, ersättare.

Nordiska ministerrådet

Europa

Europeiska ungdomsportalen

Samarbete i ungdomsärenden inom Europarådet

Världen

Utbildningsstyrelsen

FN:s ungdomssamarbete

FN:s barnrättskommitté