Flygbilder efter Alfrida

Nu finns färska flygbilder över Åland exklusive Kökar i landskapsregeringens kartportal. Fotograferingen utfördes 17–18 april 2019 i enlighet med lantmäteriverkets rekommendationer för lämpliga ljusförhållanden. Innehållet i tjänsten uppdateras vartefter bilderna analyseras.

Stormskador 2019 visar flygbilderna i landskapsregeringens karttjänst

Använd kartan så här

Välj ut området som intresserar dig från översikts- och grundkartan. När du zoomar in tillräckligt nära tänds lagret ”Flygbilder av naturkatastrofer” där årets flygbilder visas. För att jämföra hur samma område såg ut våren 2018 kan du i lagerpanelen (cirkel med lagersymbol till höger i kartan) växla mellan lagren ”Flygbilder av naturkatastrof” och ”Ortofoto (falskfärg)” genom att bocka i rutan för respektive lager. Det går även att mäta areal och avstånd med måttverktygen i verktygspanelen (cirkel med streck till höger i kartan).

Alternativ om ovanstående länk fungerar dåligt använd Kartplatsen

För att växla mellan kartlagren, välj "Valda kartlager", klicka på "Göm" vid "Flygbilder av naturkatastrof".

Om bilderna

Infraröda bilder eller bilder i falskfärg används för att framhäva levande växtlighet. Dött material som t.ex. vägar, berg och åkrar utan levande växtlighet framträder i gråblå färg medan skog och åker med levande växtlighet framträder i rödaktig färg. Större skador där alla eller nästan alla träd fallit syns förhållandevis bra medan skador i bestånd där träd fortfarande står kvar kan vara mycket svåra eller omöjliga att se. Eftersom löven ännu inte slagit ut när bilderna togs kan lövträd vara svåra att urskilja då man ser igenom kronorna. Lövbestånd kan därför förväxlas med skador.