Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 i det förebyggande arbetet av de samhälleliga, sociala och medicinska skadeverkningarna av rusmedel, initierade landskapsregeringen ett projekt för ansvarsfull alkoholservering på Åland år 2013.

Syftet med projektet var att skapa en bättre och tryggare krogmiljö genom att minska våld och skador relaterade till alkohol och övriga rusmedel. Detta utfördes genom att sprida kunskap om och förankra metoden ansvarsfull alkoholservering, enligt den s.k. STAD-modellen. Metoden tillämpas i samverkan mellan Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, Ålands polismyndighet samt restaurangbranschen.

Tillstånd och tillsyn vid alkoholservering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) handlägger tillstånds- och tillsynsärenden som rör alkoholservering.

ÅMHM:s webbplats

Lagstiftning om alkoholservering

  • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen
  • Alkohollag (FFS 1143/1994)
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)