100 år av utplantering av fisk på Åland

Produktion av fiskyngel för utplantering har pågått under cirka hundra år på Åland. Utplantering av fisk i regi av Ålands landskapsförvaltning inleddes år 1946 och har år 2021 pågått i sjuttiofem år. År 2020 hade anläggningen vid Guttorp planterat ut fisk under fyrtio år. Under bilagor finns en rapport om utplantering av fisk på Åland under 100 år.