Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

100 år av utplantering av fisk på Åland

Produktion av fiskyngel för utplantering har pågått under cirka hundra år på Åland. Utplantering av fisk i regi av Ålands landskapsförvaltning inleddes år 1946 och har år 2021 pågått i sjuttiofem år. År 2020 hade anläggningen vid Guttorp planterat ut fisk under fyrtio år. Under bilagor finns en rapport om utplantering av fisk på Åland under 100 år.

Publicerad 14.6.2021 kl. 10:08
Uppdaterad 14.6.2021 kl. 10:25