Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Finansiering av det offentliga Åland

Precis som i övriga landet uppbär staten skatter, tullar och avgifter på Åland. Huvuddelen av de skatter som uppbärs på Åland är statliga skatter som går in i statens budget.

Eftersom landskapet inte genom egen beskattning eller andra intäkter fullt ut kan finansiera de egna lagstiftnings- och förvaltningsområdena återför staten medel till landskapet i gengäld för uppgifter som övertagits från staten. Detta sker enligt självstyrelselagen årligen genom avräkning och skattegottgörelse. Det finns även möjlighet att ansöka om extra anslag samt särskilda bidrag.

Inkomsterna i landskapets budget består förutom av avräkningsbelopp och skattegottgörelse även av bl.a. avgiftsfinansiering, försäljningsinkomster, inkomster från EU, avkastning av Ålands Penningautomatförenings verksamhet, överföring från landskapet Ålands pensionsfond, apoteksavgifter, återbäring av lotteriskatt samt ränte- och dividendinkomster.

Kommunernas ekonomi är i huvudsak finansierad av skatteintäkter, landskapsandelar och avgifter.

Publicerad 7.5.2015 kl. 09:26
Uppdaterad 11.1.2018 kl. 15:16