Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

Enligt lagen om Yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården avses de personer som har rätt att utöva yrke (legitimerad yrkesutbildad person) eller tillstånd att utöva yrke (yrkesutbildad person som beviljats tillstånd) eller de personer som satstrådet avser med yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvård (yrkesutbildad person med skyddad yrkesbeteckning).

Valvira beviljar rätt att utöva yrket som legitimerad yrkesutbildad person, tillstånd att utöva yrke eller rätt att använda yrkesbeteckning för en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården med skyddad yrkesbeteckning.

Valvira är den behöriga myndigheten som tar emot ansökningar och fattar beslut i ärenden som gäller rätt att utöva yrken inom hälso- och sjukvården, också när det gäller examina som avlagts utomlands.

Den som olovligen utövar ett yrke inom hälso- och sjukvården kan i Finland dömas till böter eller fängelsestraff.

Legitimerade yrkesutbildade personer

Legitimerade yrkesutbildade personer kan med stöd av lagen beviljas rätt att utöva yrket läkare, tandläkare, provisor, psykolog, talterapeut, näringsterapeut, farmaceut, sjukskötare, barnmorska, hälsovårdare, fysioterapeut, laboratorieskötare, röntgenskötare, munhygienist, ergoterapeut, optiker och tandtekniker (17 beteckningar).

De här yrkena får i regel endast utövas av legitimerade yrkesutbildade personer. Valvira beviljar på ansökan legitimation för de här yrkena.

Yrkesutbildade personer med skyddad yrkesbeteckning

Skyddade yrkesbeteckningar är enligt förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ortopedtekniker, fotterapeut, utbildad massör, kiropraktor, naprapat, osteopat, närvårdare, psykoterapeut, sjukhusfysiker, sjukhusgenetiker, sjukhuskemist, sjukhusmikrobiolog och sjukhuscellbiolog (13 beteckningar).

Som yrkesutbildad person, enligt lagen och förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, betraktas fortfarande personer med följande skyddade beteckningar: hjälpskötare, tandskötare, pedikyrist, utbildad kiropraktiker, utbildad naprapat, utbildad osteopat, konditionsskötare, barnskötare, medikalvaktmästare-ambulansförare, mentalvårdare, sinnessjukskötare och primärskötare.

Även andra personer kan verka i samma yrke som personer med skyddad yrkesbeteckning om de har tillräcklig utbildning, erfarenhet och yrkesskicklighet. De har dock inte rätt att använda skyddad yrkesbeteckning.

De yrkesutbildade personer som har rätt att använda yrkesbeteckningen införs av Valvira i centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården.

Centralregistret över yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på Valviras webbplats

Terhikki-registrets offentliga informationstjänst på Valviras webbplats

Läs lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på webbplatsen finlex

Läs förordningen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården på webbplatsen finlex

Frågor beträffande möjligheter och rättigheter som gäller för personer med utbildning i någon annan stat inom Europeiska unionen (EU- eller EES-stat) samt personer med utbildning i en stat utanför EU eller EES besvaras av hälsovårdsinspektören vid landskapsregeringen.