Eckerö Post- och tullhus

1636 grundade Drottning Kristina en postväg mellan Sverige och Finland. Från Grisslehamn i Väddö fördes posten med båt över till Storby i Eckerö. Över fasta Åland gick posten vidare genom Hammarland, Finström, Jomala och Saltvik till Bomarsund i Sund. Därifrån fortsatte vägen till lands och till sjöss via Vårdö, Kumlinge och Brändö till Gustavs socken på det finska fastlandet.

Efter att Sverige förlorat kriget mot Ryssland 1808-1809 införlivades Åland och resten av Finland i det ryska riket. Det anspråkslösa postkontoret i Storby, som plötsligt låg vid Rysslands nya gräns mot väst, ansågs inte längre representativt nog utan ersattes med en pampig byggnad i empirestil som stod klar 1828. Byggnaden ritades av arkitekterna Carl Ludvig Engel och Carlo Bassi, och räknas som en av Engels viktigaste byggnadsverk.

Byggnaden tillhör sedan 1994 landskapet Åland och förvaltas av Ålands landskapsregering. Byggnaden är idag ett säsongsöppet besöksmål. I huvudbyggnaden visas konsthantverk- och designutställningar. I södra längan finns en Artist in Residence-bostad och i norra längan ett Postrotemuseum som drivs av Eckerö hembygdsförening samt ett café.

Läs om Post- och Tullhuset på deras webbplats

Kontaktuppgifter till Artist in Residence på Kulturdelegationens webbplats