Elentreprenörsregister

Elsäkerhetsmyndigheten utgörs i landskapet av Ålands landskapsregering.

Rättighet att utföra el- och hissarbeten

I landskapet Åland får el- och hissarbeten utföras endast av personer som uppfyller de villkor som ställts i lagen och då en anmälan om verksamhetsutövande har gjorts till Elsäkerhetsmyndighetens elentreprenörsregister. Regleringen gäller verksamhet som omfattar elinstallationarbeten och reparationer av elanläggningar. Hissarbeten regleras genom hissäkerhetslagstiftningen.

Det mest centrala kravet är att den verksamhetsutövare som utför elarbeten (elentreprenör) i sin tjänst har en säkerhetsansvarig ledare för elarbeten (i hissarbeten en ledare för hissarbeten). Arbetsområdena bestäms på basis av det behörighetsintyg som fordras av ledaren för elarbetet. Det finns tre slag av behörighetsintyg: Eb1 (S-1), Eb2 (S-2) och Eb3 (S-3).

Inom elbranschen får en icke yrkeskunnig endast utföra vissa enkla arbeten såsom att byta trasig säkring (propp), återställa utlöst automatsäkring, byta glödlampor, montering och reparation av enfasiga skarvsladdar, demontera och montera täcklock till fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere) vid t.ex. tapetsering.

Aktuell förteckning över verksamhetsutövare som finns i Elsäkerhetsmyndighetens elentreprenörsregister (installations-, service- och reparationsverksamhet) finns som bilaga.

Ändringsanmälan

Om uppgifterna om er i vårt register är felaktiga, eller om ni upphör med verksamheten, ber vi er per post meddela ändringar till Ålands landskapsregering, Infrastukturavdelningen, PB 1060, 22111 Mariehamn, Åland.