Idrott

Landskapsregeringen utövar även tillsyn över den idrottsverksamhet som är finansierad med samhällsmedel. Se Idrottslag (1983:42) för landskapet Åland.

Ålands idrottsförbund r.f. (Ålands Idrott) är paraplyorganisation för idrottsverksamheten på Åland med 73 medlemsföreningar och -organisationer.

Landskapsregeringen har beviljat idrottsförbundet rätt att själv fördela verksamhetsmedel ur penningautomatmedel till sina medlemsföreningar. Det belopp som årligen budgeteras för idrottsverksamhet överförs till idrottsförbundet för vidare fördelning till föreningarna och organisationerna. 

I idrottsbudgeten ingår även medel för evenemang, bland andra Öspelen som arrangeras vartannat år. Landskapsmedel har också beviljats för deltagande i internationella kval och tävlingar som medför extraordinära kostnader för en idrottsorganisation.Dessutom kan organisationer och kommuner erhålla bidrag för investeringar i idrottsanläggningar (kommuner) och idrottsredskap (organisationer). Landskapsregeringen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för att skapa förutsättningar för idrottsverksamheten. 

Landskapsregeringen arbetar för närvarande med ett idrottspolitiskt program som blir klart under 2017.

Ålands idrotts webbplats

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 10.11.2017