Statistik över jakt- och viltvård

Den statistik du finner här är för de senaste åren, önskar du uppgifter från tidigare år kan du kontakta enheten för jakt- och viltvård. Uppgifter äldre än från år 2000 finns i regel endast på papper, medan nyare vanligen är sparad i elektronisk form. Materialet står kostnadsfritt till förfogande för var och en som vill använda det, men vänligen uppge källa. 

Största delen av grundarbetet är förtjänstfullt utfört av jägare och jaktvårdsföreningar.

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 29.10.2019