Statistik över jakt- och viltvård

Den statistik du finner här är för de senaste åren, önskar du uppgifter från tidigare år kan du kontakta enheten för jakt- och viltvård. Uppgifter äldre än från år 2000 finns i regel endast på papper, medan nyare vanligen är sparad i elektronisk form. Materialet står kostnadsfritt till förfogande för var och en som vill använda det, men vänligen uppge källa. 

Största delen av grundarbetet är förtjänstfullt utfört av jägare och jaktvårdsföreningar.