Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Kontaktuppgifter till Ålands ombudsmannamyndighet hittar du på Ålands diskrimineringsombudsmans webbplats.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:51
Uppdaterad 13.10.2016 kl. 08:35