Ålands ombudsmannamyndighet

Ålands ombudsmannamyndighet har som uppgift att främja och trygga jämlikhet och förhindra diskriminering. Orsaker till diskriminering kan vara kön, sexuell läggning, funktionshinder, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan övertygelse.

Myndigheten jobbar också med frågor som gäller rättigheter för klienter i socialvården och patienter i hälso- och sjukvården.  Även dina rättigheter som konsument bevakas av Ålands ombudsmannamyndighet.

Kontaktuppgifter till Ålands ombudsmannamyndighet hittar du på Ålands diskrimineringsombudsmans webbplats.

Ålands ombudsmannamyndighets webbplats