Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Barn och unga

Barnskyddet är en viktig del av kommunernas socialvårdsarbete. Här kan du läsa om kommunernas arbete med barnskyddet. Du hittar också information om vad du ska göra om du är orolig för att ett barn far illa i sitt hem eller på något annat sätt utsätts för risker.

Om ett barn misstänks vara utsatt för brott av något slag behöver oftast flera myndigheter verka tillsammans för att skydda barnet. Då arbetar myndigheterna utifrån en särskild samordningsmodell. Under Barnahusmodellen kan du läsa mer om hur arbetet är organiserat.

Barnombudsmannen har som uppgift att bevaka de åländska barnens rättigheter och intressen, samt påverka besluten kring allt det som rör barn och ungdomars liv på Åland. Här hittar du kontaktuppgifter till barnombudsmannen.

Förutom information om mödrarådgivning och skolhälsovård hittar du också information om vart du kan vända dig när det gäller t.ex. barn och ungas tandvård och preventivmedel samt beroendeproblematik och psykisk ohälsa.

Publicerad 18.5.2015 kl. 13:17
Uppdaterad 11.10.2021 kl. 15:47