Pressmeddelanden från Elsäkerhetsverket i Sverige

Elsäkerhetsverket i Sverige informerar om produkter som konstaterats ha brister i konstruktionen och därför kan vara farliga. 
Ålands landskapsregering konstaterar att dessa produkter kan finnas även i åländska hem, och publicerar därför information och pressmeddelanden från Elsäkerhetsverket.

Thansen AB stoppar försäljningen av grenuttag (17.5.2024)
Godtagbar frivillig åtgärd. Thansen AB stoppar försäljningen av 2-vägs grenuttag på grund av tekniska brister som innebär risk för elchock.

Nytt beslut i Easee-ärendet (22.4.2024) 
Elsäkerhetsverket har beslutat att åtgärder inte behöver genomföras på redan installerade laddboxar av modellerna Easee Home och Easee Charge. 

Test av LED-lysrör – brister i märkning men bra betyg för teknik (28.2.2024)
Elsäkerhetsverket har testat 14 LED-lysrör för att kartlägga elsäkerheten i övergången från traditionella lysrör till LED. 

Stores for you AB stoppar försäljningen samt återkallar elektrisk eld (16.2.2024)
Godtagbar frivillig åtgärd. Stores for you AB stoppar försäljningen samt återkallar elektrisk eld då tekniska brister kan orsaka elchock och brand.

Bollnäs Bilvård AB stoppar försäljningen av ozongenerator (12.2.2024)
Godtagbar frivillig åtgärd. Bollnäs Bilvård AB stoppar försäljningen av ozongenerator på grund av tekniska brister som kan leda till elchock samt för hög exponering av ozon och UV.

Byggfabriken Sverige AB stoppar försäljningen av kulodosa (7.2.2024)
Godtagbar frivillig åtgärd. Byggfabriken Sverige AB stoppar försäljningen av kulodosa på grund av tekniska och administrativa brister.

HSweden AB stoppar försäljningen av massagepistol (7.2.2024) 
Godtagbar frivillig åtgärd. HSweden AB stoppar försäljningen av massagepistol då tekniska brister kan orsaka elchock.

24.se stoppar försäljningen av äggkokare (2.2.2024)
Godtagbar frivillig åtgärd. 24.se stoppar försäljningen av äggkokare då säkerhetsbrister möjliggör beröring av het yta.

Deep Fix AB säljstoppar USB-laddare (9.1.2024)
Försäljningsförbud. Deep Fix AB säljstoppar USB-laddare då produktens tekniska brister kan orsaka brand och elchock.

Hung fat trading asian AB säljstoppar lampa (3.1.2024)
Försäljningsförbud. Hung fat trading asian AB säljstoppar och återkallar lampa då produktens tekniska brister kan orsaka elchock.

Deep Fix AB säljstoppar LED-lampa (3.1.2024)
Försäljningsförbud. Deep Fix AB säljstoppar LED-lampa Uusun då produktens tekniska brister kan orsaka brand eller elchock.

Testa dig själv – hur bra är du på regler kring import av elprodukter? (19.12.2023)
Elsäkerhetsverket har tagit fram ett quiz där du som importör av elektriska produkter själv kan stämma av dina kunskaper om regelverket.

Easee har fram till mars på sig att genomföra sin åtgärdsplan (15.12.2023)
Senast i mars 2024 ska Easee ha genomfört sina åtgärder som ska få bort riskerna på de laddstationer som redan är monterade. Easee har då haft ett år på sig att ta fram och genomföra en åtgärdsplan.

Filmer för ökad elsäkerhet (7.12.2023)
Elsäkerhetsverket har tagit fram nio filmer om elsäkerhet i syfte att öka kunskapen hos allmänhet och bransch.

Nyhetsbrev från Elsäkerhetsverket  (December 2023)

Hung Fat Trading säljstoppar vattenkokare (5.12.2023)
Godtagbar frivillig åtgärd. Hung Fat Trading säljstoppar vattenkokare Luzand då produktens tekniska brister kan orsaka brand eller elchock.

Begagnade leksaker kan ha brister (22.11.2023)
Det är hållbart att välja begagnat, men det finns gånger då du bör avstå.

Laddbara produkter orsak till många elbränder (12.10.2023)
Elsäkerhetsverket har genomfört en omfattande undersökning av elrelaterade bränder och brandtillbud i landets bostadsbestånd. 

Elrelaterade bränder i bostäder 2018-2022 (12.10.2023)
Elsäkerhetsverkets rapport omfattar elrelaterade bostadsbränder för 2018-2022, samt analyser och trender utifrån startobjekt, bostadstyp, startutrymme och allvarlighetsgrad. 

TESY OOD säljstoppar samt återkallar varmvattenberedare (20.9.2023)
Tillverkare/säljare informerar. TESY OOD säljstoppar samt återkallar varmvattenberedare då tekniska brister medför risk för elchock.

P.Lindberg säljstoppar LED-lampa (21.8.2023)
Godtagbar frivillig åtgärd. P.Lindberg säljstoppar LED-lampa då tekniska brister medför att produkten inte klarar EMC-kraven och därmed orsakar störningar som påverkar utrustning och radiokommunikation.

Arbetet om åtgärder för laddboxar fortsätter (11.8.2023)
Elsäkerhetsverkets krav på Easees åtgärdsplan för laddboxar Home och Charge har inlämnats enligt beslutet. Igår hade Elsäkerhetsverket och Easee ett möte för att gå igenom åtgärdsplanen för laddboxarna som har fått försäljningsförbud. Easee har valt att testa sina laddboxar hos ett oberoende laboratorium vilket kommer ge Elsäkerhetsverket ytterligare underlag inför beslut.

Risker med el vid översvämning (8.8.2023)
Under de kommande dagarna varnar SMHI för mycket stora regnmängder på olika håll i landet. Regnvädret kan orsaka extremt höga flöden i bäckar och vattendrag vilket kan leda till översvämning i bland annat källare. Vid översvämning i ditt hem kan både den fasta elinstallationen samt elprodukter skadas vilket kan leda till fara – så här kan du förbereda dig.

Arc E-commerce säljstoppar luftkonditionering (13.7.2023)
Godtagbar frivillig åtgärd. Arc E-commerce säljstoppar luftkonditionering då tekniska brister medför att produkten inte klarar EMC-kraven och därmed orsakar störningar i området för radiosändningar riktade till allmänheten.

Skydda dig och din el vid åska (26.7.2023)
Elsäkerhet och åska är viktiga ämnen att vara medveten om för att skydda både oss människor och den el vi har runt omkring oss. Åska kan utgöra en allvarlig risk för elprodukter och elektriska anläggningar och det finns flera försiktighetsåtgärder som bör vidtas för att minimera farorna.

Uppdatering i ärendet om Easee laddboxar (24.7.2023) 
Elsäkerhetsverket får många frågor kring ärendet med Easee och försäljningsförbudet gällande deras laddboxmodeller Home och Charge. Den 24 juli lämnade myndigheten sitt svar på Easees yttrande och Elsäkerhetsverket fortsätter att bestrida företagets överklagande.

Schüco International KG informerar om destruktion av solcellspanel (22.6.2023)
Schüco International KG informerar konsumenter om destruktion av listade solcellspaneler då det finns risk för sprickbildning i panelen med vidare risk för elchock.

Olyckor bland elyrken ökade 2022 (22.5.2023)
Olyckor bland de som jobbar inom elyrken ökar. Det visar Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor och en särskild undersökning bland elektriker som görs var femte år. Under 2022 anmäldes 752 skador på grund av elolyckor. Det är en ökning med 7 procent i jämförelse med året innan.

Växande marknad för laddboxar utmanar säkerhetstänk (10.5.2023)
Utvecklingen är snabb och ibland låter tillverkare affärsmässiga överväganden gå före säkerhet och korrekt märkning. Här berättar Joel Lee Antman, inspektör inom marknadskontroll, om Elsäkerhetsverkets granskning av laddboxar.

Nytt stöd kring egenkontrollprogram (4.5.2023)
Alla företag eller organisationer som utför yrkesmässigt elinstallationsarbete måste uppfylla kravet på egenkontrollprogram. För att ge mer stöd till er som står i färd med att ta fram egenkontrollprogram har Elsäkerhetsverket tagit fram mer information på webbplatsen.

BISSELL säljstoppar skaftdammsugare (3.5.2023)
BISSELL säljstoppar samt återtar skaftdammsugare då tekniska brister medför att produkten kan överhettas och bli för varm och därmed orsaka brand.

Rusta AB säljstoppar ljusslinga (25.4.2023)
Rusta AB säljstoppar ljusslinga då tekniska brister medför att produkten kan bli för varm och därmed orsaka brand.

Folkraceshop Sverige AB säljstoppar Travelmate reseadapter (24.4.2023)
Folkraceshop Sverige AB säljstoppar reseladdare Travelmate pga. tekniska brister som medför hög risk för elchock.

Tura Scandinavia säljstoppar Hama reseadapter (24.4.2023)
Tura Scandinavia säljstoppar reseladdare Hama pga. tekniska brister som medför risk för elchock.

Osram GmbH säljstoppar batteristartare (24.4.2023)
Osram GmbH säljstoppar och återkallar produkterna batteristartare Osram OBSL360 samt Ring RPPL360 från konsument pga. tekniska brister som kan orsaka kortslutning samt överhettning som i sin tur medför risk för brand.

Dustin AB säljstoppar Prokord reseadapter (11.4.2023)
Dustin AB säljstoppar och återkallar reseladdare Prokord pga. tekniska brister som ger hög risk för elchock.

Fluke Europe BV återkallar digital multimeter (31.3.2023)
Fluke Europe BV återkallar ett antal digitala multimetrar av varumärket Beha-Amprobe. De berörda modellerna har en felaktigt dimensionerad säkring vilket medför att det finns en risk för att en ljusbåge kan uppstå.

Tre uppdaterade handböcker på plats (30.3.2023)
Nyligen trädde nya föreskrifter för utförande, skyltning och kontroll av starkströmsanläggningar och elektrisk utrustning ikraft. Elsäkerhetsverket har därför uppdaterat tre handböcker som påverkats av det nya regelverket. Du kan nu ta del av dessa här på vår (elsäkerhetsverkets) webbplats.

Elsäkerhetsverkets nyhetsbrev (30.3.2023)
Stefan Hultquist, färsk regionchef hos Elsäkerhetsverket, inleder årets första nyhetsbrev med reflektioner kring arbetet framåt på avdelningen anläggningar. Läs också om framtidens elektrikeryrke och vår nya e-tjänst.

Uppdatering om försäljningsförbud av laddbox (21.3.2023)
Elsäkerhetsverket får många frågor kring försäljningsförbudet av två laddboxar från Easee AS. Via länken ovan beskrivs den process som följer av att överklagande kommit in till myndigheten.

Laddbox får försäljningsförbud (15.3.2023)
Elsäkerhetsverket har nu fattat beslut i ett ärende som ingår i ett projekt där laddboxar till elbilar har granskats. Totalt har sex av de vanligaste modellerna på marknaden granskats vilket har lett till ett beslut om försäljningsförbud.

Felanvändning av spis främsta dödsorsak vid elbränder i bostäder (14.3.2023)
Köket förefaller vara den miljö där elbränder med dödlig utgång startar och den produkt som är den vanligaste orsaken till branden är spisen. Det visar en mindre studie som Elsäkerhetsverket genomförde under 2022.

Anker återkallar powerbank (9.3.2023)
Anker Innovations återkallar Anker 535 powerbank då det har visat sig att det finns en risk att den kan orsaka brand.

Nedis B.V återkallar fjärrstyrd lampsockel (10.2.2023)
Nedis B.V återkallar fjärrstyrd lampsockel (RF Lamp Socket) då produktens utformning gör det möjligt att komma åt spänningsförande delar vid byte av lampa, vilket innebär risk för elchock.

Fatboy återkallar värmefilt (10.2.2023)
Fatboy återkallar värmefilt. Det finns en risk att lokalöverhettning uppstår i anslutning till filtens värmeelement vilket medför en risk för brännskador på person eller egendom.

FocusNordic AB återkallar selfielampa (09.02.2023)
FocusNordic AB återkallar selfielampa Nanlite Halo 14 då mätningar av produkten visat att den avger för mycket störningar, vilket kan påverka andra produkter i närheten.

Fruugo återkallar energisparbox (27.01.2023)
Fruugo säljstoppar energisparbox. Produkten saknar märkning som troliggör att den inte har genomgått bedömning av överenstämmelse med EU:s produktdirektiv. Fruugo har också valt att återkalla produkten.

Mill International AS återkallar glaspanelelement (27.01.2023)
Mill International AS återkallar glaspanelelement MILL då ett relä i termostatboxen kan leda till kortslutning och att värmaren slutar fungera och i vissa fall kan oönskad uppvärmning uppstå i termostatboxen.

Fyndiq säljstoppar energisparbox (22.12.2022)
Fyndiq säljstoppar energisparbox. Produkten saknar CE-märkning och bedöms därmed inte ha genomgått bedömning av överensstämmelse med EU:s produkdirektiv.

TFT-Hälsan tvingas säljstoppa frekvensbehandlingsinstrument (7.12.2022)
TFT-Hälsan tvingas säljstoppa frekvensbehandlingsinstrument då samtliga produkter saknar EU-försäkran om överensstämmelse.

Humlegårdens Ekolager AB säljstoppar termostat (10.11.2022)
Humlegårdens Ekolager AB säljstoppar termostat då produkten har märkningsbrister och bland annat saknar CE-märkning.

Brightwell Scandinavia AB tvingas säljstoppa LED-lysrör (3.11.2022)
Brightwell Scandinavia AB tvingas säljstoppa LED-lysrör då tillverkaren tillämpat fel standard och därmed inte kunnat påvisa att röret uppfyller kraven på elsäkerhet.

Ahlberg Dollarstore AB återkallar LED Ljusslinga (1.11.2022)
Dollarstore återkallar Led ljusslinga från Lighting by Havsö då det finns risk för elchock vid användning av produkten.

Technology Of Sweden AB återkallar E14 -> E27 adapter (14.10.2022)
Elsäkerhetsverkets provning visar att det finns risk för elchock vid användning av adaptern.

Kaz Europe Sarl tvingas säljstoppa luftfuktare (27.6.2022)
Kaz Europe Sarl tvingas säljstoppa luftfuktare av varumärket Vicks. Elsäkerhetsverkets utredning visar att produktens knapp kan orsaka elchock.

Ecolight Scandinavia AB tvingas säljstoppa ELS Led Lysrör (13.6.2022)

Raasdal Trading Aps sälstoppar växtarmatur (30.5.2022)
Raasdal Trading Aps slutar sälja växtlampa då Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten har brister i konstruktionen som kan orsaka elchock.

Yamaha Motor Europe N.V. återkallar snöslunga YT660E (30.5.2022)
Yamaha återkallar snöslunga då de upptäckt att LED-lyset inte uppfyller alla krav i det europeiska direktivet för EMC. När LED-lyset sätts igång kan gränsvärdet för elektromagnetism överstigas. Kunder ombeds lämna in sin produkt för omarbetning hos sin återförsäljare

Bloomingville återkallar vägglampor (10.5.2022)
Bloomingville återkallar två vägglampor, modellerna Kanin, 68603061 och Björn, 68603062 då det visat sig att det finns risk för att skärmen börjar brinna och att plasten smälter .

Solosol AB tvingas säljstoppa stickproppsanslutet solcellspaket (31.3.2022)
Solcellspaket med stickpropp får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att det finns risk att komma åt spänningsförande delar. Bristerna är så allvarliga att Solosol AB måste säljstoppa produkten.

Ivita Scandinavia AB återkallar rökelsekar (24.3.2022)
Ivita Scandinavia AB säljstoppar och återkallar rökelsekar då det finns en hög risk för elchock vid användning av rökelsekaret.

SweDeltaco AB säjlstoppar USB-laddare (24.3.2022)
SweDeltaco AB säljstoppar USB-laddare. Elsäkerhetsverkets provning visar att produktens hölje inte klarar brännprovet.

Silkflower Import AB återkallar lamphållare (24.3.2022)
Silkflower Import AB har slutat sälja lamphållare E14 till E27 från Shein med modellnamn A-41. Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten inte uppfyller säkerhetskraven då lamphållaren inte ger skydd mot elchock. Silkflower Import AB har också valt att återkalla produkten från sina återförsäljare samt återkallat en liknande produkt av samma varumärke med modellnamn A-42.

Decathlon återkallar smartklocka (21.3.2022)
Decathlon återkallar smartklocka Kiprun då det visat sig att vissa modeller kan överhettas och orsaka brännskador och/eller kan orsaka brand under laddning och/eller användning.

Bostadsägare om elarbeten i hemmet 2021 (15.3.2022)
Undersökning bland bostadsägare om erfarenhet, kunskap och attityd till obehörigt elarbete.

Viss minskning av olagligt elarbete i hemmen (15.3.2022)
Fler bostadsägare kollar också upp att elföretaget finns registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Fitbit återkallar smartklocka (15.3.2022)
FItbit återkallar smartklocka Ionic Smartwatch då det visat sig att produkten kan överhettas vilket kan leda till brännskador.

A.L.L Home Collection Market säljstoppar rökelsekar (3.3.2022)
Produkten har brister som kan leda till både brand och elchock.

A.L.L Home Collection Market fast armatur för glödlampa (3.3.2022)
Lamphållaren inte ger skydd mot elchock.

A.L.L Home Collection Market säljstoppar adapter (3.3.2022)
Produkten medför en hög risk för elchock då man kan man åsidosätta jord och beröra spänningsförande delar.

CA Trading AB (Teknikhuset) återkallar lamphållare fäst i vägguttag (28.2.2022)
CA Trading AB (Teknikhuset) slutar att sälja och återkallar en lamphållare som ska sättas i vägguttag. Elsäkerhetsverkets kontroll visar att produkten inte uppfyller säkerhetskraven då lamphållare inte ger skydd mot elchock.

Electrolux Appliances AB återkallar sladdlös dammsugare (25.2.2022)
Electrolux uppmanar innehavare av Electrolux Pure F9 sladdlösa dammsugare med vissa serienummer att omedelbart sluta använda sina produkter. En komponent i produkten kan under vissa omständigheter överhettas och orsaka att dammsugaren börjar brinna

Nedis B.V återkallar Raclette set (25.2.2022)
Nedis B.V återkallar raclette set då man funnit att det kan uppstå kortslutning i värmeelementet. Detta medför risk för elchock.

Amazon tvingas säljstoppa adapter (25.2.2022)
Amazon tvingas säljstoppa väggadapter från varumärket Kopp. Uttagen på produkten saknar bland annat skyddskrage och stifthålen uppfyller inte kraven.

Fluke återkallar multimeter (11.2.2022)
Fluke Corporation har upptäckt ett potentiellt säkerhetsproblem som berör vissa digitala multimetrar: Fluke 83V, 87V och 88V (digitala multimetrar i Fluke 8x V-serien).

Schneider Electric återkallar effektbrytare (3.2.2022)
Uppdaterad information gällande omfattning av återtag och påverkade modeller: Informationen som publicerades den 31 januari 2022 om att Schneider Electrics återkallelse avser strömbrytare, samt informationen gällande återkallelsens omfattning, var felaktig. Återkallelsen gäller enbart effektbrytare av angivna modeller, markerade med angivna datumkoder.

Flying Tiger återkallar USB-laddare (31.1.2022)
Flying Tiger återkallar USB-laddare då laddarens plast kan bli mjuk så att interna kablar kan vidröras, vilket medför en risk för elchock.

Schneider Electric återkallar strömbrytare (31.1.2022)
Schneider Electric återkallar strömbrytare av följande modeller ComPact NSX, NSU, NSC 400 – 630 , EasyPact CVS, EZC, EZD, EZS, CSU 400 – 630 , PowerPact L 250 – 600 då modellerna kan innehålla en komponent som inte uppfyller kraven vilket kan leda till att strömbrytaren inte fungerar som avsett.
Sunpower Nordic AB tvingas säljstoppa solcellspaket (31.1.2022)
Solcellspaket med stickpropp får försäljningsförbud av Elsäkerhetsverket då det har visat sig att det finns risk att komma åt spänningsförande delar.

Besiktning av elinstallationer i bostäder utreds (25.1.2022)

SolarEdge tvingas säljstoppa optimerare (6.12.2021)
Elsäkerhetsverket har även beslutat att SolarEdge ska återta de aktuella modellerna från sina återförsäljare. Elsäkerhetsverkets utredning visar att utrustningen alstrar oacceptabla störningar.

Jula återkallar löpband Kayoba 002400 (22.11.2021)
Jula återkallar löpbandet Kayoba 002400 tillverkade 2021-05. Det har upptäckts ett allvarligt fel som innebär att löpbandet inte startar samt att säkringen eller förekommande jordfelsbrytare löser ut.

LG Energy Solution återkallar ESS-hembatterier (22.11.2021)
Hembatterierna har ett tillverkningsproblem som medför risk för överhettning.

Komikapp AB återkallar strömförsörjningsdon till stjärnprojektor (8.11.2021)
Produkten har levererats med en reseadapter. En reseadapter är inte tänkt att användas permanent och utgör därför en säkerhetsbrist.

A-LED International AB tvingas säljstoppa LED-lysrör (8.11.2021)
Produkten inte uppfyller säkerhetskraven vilket medför att LED-lysrören kan orsaka elchock och brand.

Sunnytek Solar Sweden AB tvingas säljstoppa Growatt växelriktare (8.11.2021)
Det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen.

Oase Outdoors ApS återkallar elektrisk kylväska (8.11.2021)
Produkten har brister som kan orsaka risk för elchock.

Robert Thomas Metall- und Elektrowerke GmbH & Co KG återkallar centrifug (8.11.2021)
Produkten har ett komponentfel som gör att trumman kan fortsätta rotera trots att luckan öppnas.

Stuffstore tvingas säljstoppa myggfångare (14.10.2021)
Produkten överskrider gränsen för störning

Avesta Persienn & Markis tvingas säljstoppa växelriktare (14.10.2021)
Det finns en hög risk att solcellsanläggningar med denna typ av växelriktare installerad kan medföra en oacceptabel störning på radiokommunikationen.

LegoElektronik Sweden AB återkallar Led Lysrör T8 från Winpat (17.9.2021)

Technology of Sweden AB återkallar adapter (17.9.2021)

Nördic AB återkallar Ring Fill Light (3.9.2021)
Det finns risk för elchock.

Elon återkallar portabel AC Canvac (1.8.2021)

Teknikproffset säljstoppar roterande partylampa (10.8.2021)

Almasa tvingas säljstoppa rökelsekar (5.7.2021)

Amalias Blomsterbutik tvingas återkalla USB-laddare (21.6.2021)

Hjälp av e-verktyg för leverantörer av konsumenttjänster (2.6.2021)

MA Stores AB (Fyndy) tvingas återkalla massagapistol Extreme 700 (1.6.2021)

Prylxperten tvingas återkalla reseadapter (1.6.2021)

Strömshaga AB återkallar vägglampa Margareta (18.5.2021)

Arbete vid risk för elektrisk fara (29.4.2021)

Case 4 You AB återkallar USB-laddare (28.4.2021)

Kjell & Co Elektronik AB återkallar USB-laddare av modell Linocell Super Charger 6 Port USB Smart Power Adapter 50W (1.4.2021)

ICA återkallar ICA Home LED dekorationslampa (1.2.2021)

Koppla säkert ett stöd för elhandeln (1.2.2021)
I slutet av maj 2020 lanserade Elsäkerhetsverket (i Sverige) webbtjänsten kopplasäkert.se. Med en enkel knapptryckning i mobilen eller datorn får du veta vad du själv får göra med el. Nu är regeringsuppdraget slutfört men arbetet med att nå e-handel och fler återförsäljare fortsätter.

Belkin återkallar bärbar trådlös laddare + ställ (15.1.2021)

Två personer omkom i elolyckor 2020 (11.1.2021)

Solcellsanläggningar kan störa försvarets radiokommunikation (8.12.2020)

Theofils AB återkallar badrumsarmatur (8.12.2020)

Conrad Elektronik Norden AB säljstoppar Lampsockel-adapter GU10 till E27 (20.11.2020)

93 procent av elprodukter köpta utanför EU har brister (17.11.2020)

Seletti tvingas säljstoppa bordslampan Mouse Lamp (5.11.2020)
RÄTTELSE: Felaktig information om försäljningsförbud mot Seletti Mouse Lamp
Den 5 november 2020 publicerade Elsäkerhetsverket information med rubriken "Seletti tvingas säljstoppa bordslampan Mouse Lamp". Informationens utformning var inte korrekt, då den inkluderade alla typer av produkten Mouse Lamp och därmed gav intrycket att Elsäkerhetsverket hade förelagt Seletti att upphöra med försäljningen av alla lampor i Mouse Lamp-serien. Elsäkerhetsverkets beslut (20EV1722) omfattar dock endast Mouse Lamp Standing White typ 14884 och omfattar inte övriga lampor i Mouse Lamp-serien.

Epson återkallar perfection-nätadapter (4.11.2020)

Installationsbrister i var tredje solcellsanläggning (3.6.2020)

Ny tjänst ska minska olagligt elarbete (26.5.2020)

Brister i elanläggningar missas vid bostadsköp (30.4.2020)

Hookahshop tvingas återkalla kokhäll (9.3.2020)

Diodhuset säljstoppar transformator (9.3.2020)

Sneckenström Ekohandel tvingas återkalla värmematta (4.3.2020)

Jula återkallar spotlight (4.3.2020)

Klimatanpassad elsäkerhet (3.10.2019)

WePack AB säljstoppar USB-laddare (6.2.2020)

ER Deal återkallar cykelbelysning (6.2.2020)

Tre personer omkom i elolyckor i Sverige 2019 (8.1.2020)

Rusta AB återkallar blender (12.12.2019)

Elsäkerhet i bostäder 2019 (10.12.2019)

LeMa Diamanttavlor tvingas återkalla USB-laddare (28.11.2019)

Respice Sweden AB säljstoppar värmefläkt (28.11.2019)

Hårtork stoppas från försäljning (14.11.2019)

EU-test visar på brister hos hårtorkar, platt- och locktänger (14.11.2019)

Kompernass återkallar Espressomaskin SEMS 1100 A1 (5.11.2019)

Franke återkallar avfallskvarn (17.10.2019)

Trådlös Marshall högtalare säljstoppas (16.10.2019)

Decathlon återkallar pannlampa (26.9.2019) 

Budgetsatsning på ökad elsäkerhet (18.9.2019)

NKM Norrlandskustens Maskinhandel AB återkallar takarmatur (8.7.2019)

Ahlberg-Dollarstore AB återkallar USB-laddare (8.7.2019)

Fluke återkallar mätinstrument Fluke T110, T130 och T-150 T-pol Tester (18-4-2019)

Medisana GmbH återkallar Ecomed värmedyna  (13.3.2019)

Rusta AB säljstoppar laserbelysning (13.3.2019)

Belysningskonsult Zalvo AB tvingas återkalla led-taklampa (11.1.2019)

Present Katrineholm säljstoppar skarvsladdställ (9.1.2019)

K-C Trading AB återkallar USB-laddare (9.1.2019)

Hus och Hemma Gyllensvan AB tvingas säljstoppa belysning (20.12.2018)

INF Company AB återkallar USB-laddare (20.12.2018)

Glam And Beauty AB återkallar brödrost (29.11.2018)

Nilfisk återkallar en dammsugare (28.11.2018)

Granit funktion och förvaring ab återkallar lampa (2.11.2018)

Conrad tvingas säljstoppa adapter E14-E27 (30.10.2018)

Granit Funktion & Förvaring säljstoppar lampa märkt Bright Concept (30.10.2018)

Jula återkallar LED-strålkastare (27.9.2018)

Ångdusch stoppas (30.5.2018)

Laddare återkallas från konsument (21.3.2018)

Elsäkerhetsverket är Sveriges modernaste myndighet  (15.11.2017)

Viss förändring av konsumenters vanor kring mobilladdare (31.10.2017)

Nu är det dags att "Kolla elföretaget"! (29.6.2017)

Elsäkerhetsverket vill se aktiva åtgärder för bättre information om elinstallationer (21.6.2017)