Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Starta bolag

Åland har ett bra företagsklimat. Det finns över 2 000 företag registrerade i landskapet. För att starta och driva företag behövs olika typer av tillstånd och registreringar. Det finns bra hjälp att få från flera myndigheter och organisationer. Ta gärna kontakt med deras rådgivning i ett tidigt skede så försäkrar du dig om att hamna rätt från början när du startar upp ditt bolag.

Portalen Starta eget

Startaeget.ax är en åländsk portal som är ett samarbete mellan Högskolan på Åland - Företagsekonomi, näringsavdelningen vid landskapsregeringen, Företagarna på Åland, Ålands Näringsliv och Ålands Teknologi- och energicentrum.

På sidorna hittar du grundläggande information om hur du kan bli egen företagare, vad som krävs, bra tips och kontakt med olika rådgivare.

Om du redan driver ett företag hittar du dessutom information om hur du kan utveckla verksamheten.

Webbplatsen startaeget.ax

Publicerad 18.5.2015 kl. 10:29
Uppdaterad 5.4.2016 kl. 10:24