Täktverksamhet

Tillstånd för att ta sand, sten och andra marksubstanser beviljas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). ÅMHM övervakar även gamla tillstånd som landskapsregeringen har beviljat. ÅMHM avgör också vilka täkter kan anses vara husbehovstäkter, som man inte behöver ha tillstånd för.

ÅMHM:s webbplats