Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Täktverksamhet

Tillstånd för att ta sand, sten och andra marksubstanser beviljas av Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM). ÅMHM övervakar även gamla tillstånd som landskapsregeringen har beviljat. ÅMHM avgör också vilka täkter kan anses vara husbehovstäkter, som man inte behöver ha tillstånd för.

ÅMHM:s webbplats

Publicerad 18.5.2015 kl. 12:55
Uppdaterad 19.5.2015 kl. 15:52