Skogslagstiftning

Skogsbruket omfattas dels av egen lagstiftning och dels av annan lagstiftning som påverkar bedrivandet av skogsbruk, till exempel natur-, miljö- och fornminnesvård. Lagstiftningen finner Ni på startsidan under fliken Ålands lagstiftning – Ålands författningssamling.Länkarna nedan leder direkt till Ålex landskapsregeringens uppdaterade digitala lagsamling. Observera dock att nya lagar eller ändringar i lagar kan ha upp till en månads fördröjning innan uppdatering. Landskapslag (2016:36) om Ålands skogsvårdsförening

Landskapslag (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk

Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk

Landskapslag (1998:83) om skogsvård

Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård

Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

Läs EU:s timmerförordning på webbplatsen EUR-Lex (pdf)