Skogslagstiftning

Skogsbruket omfattas dels av egen lagstiftning och dels av annan lagstiftning som påverkar bedrivandet av skogsbruk, till exempel natur-, miljö- och fornminnesvård. En ny lagstiftning om stöd för hållbart skogsbruk trädde i kraft den 1 juli 2015 och en ny landskapslag om Ålands skogsvårdsförening trädde i kraft den 1 juli 2016. Lagstiftningen finner Ni på startsidan under fliken Ålands lagstiftning – Ålands författningssamling.

Landskapsförordning (2018/30) om ändring av landskapsförordningen om stöd för hållbart skogsbruk
Landskapslag (2016:36) om Ålands skogsvårdsförening
Landskapslag (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk
Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk
Landskapslag (1998:83) om skogsvård
Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård
Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

Läs EU:s timmerförordning på webbplatsen EUR-Lex (pdf)

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 6.8.2018