Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skogslagstiftning

Skogsbruket omfattas dels av egen lagstiftning och dels av annan lagstiftning som påverkar bedrivandet av skogsbruk, till exempel natur-, miljö- och fornminnesvård. Lagstiftningen finner Ni på startsidan under fliken Ålands lagstiftning – Ålands författningssamling.Länkarna nedan leder direkt till Ålex landskapsregeringens uppdaterade digitala lagsamling. Observera dock att nya lagar eller ändringar i lagar kan ha upp till en månads fördröjning innan uppdatering. 

Landskapslag (2016:36) om Ålands skogsvårdsförening
Landskapslag (2015:32) om stöd för hållbart skogsbruk
Landskapsförordning (2015:33) om stöd för hållbart skogsbruk
Landskapslag (1998:83) om skogsvård
Landskapsförordning (1998:86) om skogsvård
Landskapslag (2003:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om skogsodlingsmaterial

Läs EU:s timmerförordning på webbplatsen EUR-Lex (pdf)

Publicerad 11.5.2015 kl. 13:43
Uppdaterad 8.12.2020 kl. 13:14