Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begravning

Kostnader för begravningen betalas med medel ur dödsboet. Om det finns medel i dödsboet, får den avlidnes anhöriga om de vill ordna en med tanke på den avlidens tillgångar rimlig begravning. Om inga begravningsarrangemang görs eller om det saknas medel, bör man kontakta den avlidnes senaste hemkommun som enligt 23 § begravningslagen (FFS 457/2003) i sista hand ansvarar för begravningsarrangemangen. I ett läge där det är oklart om det finns medel i dödsboet kan kommunen efter begravningen kräva kostnaden av dödsboet. Boutredningskostnader (inklusive kostnader för begravning) betalas före övriga skulder i den ordning som de förfaller till betalning i enlighet med 21 kap. 1 § ärvdabalken.

Publicerad 23.4.2021 kl. 11:46
Uppdaterad 23.4.2021 kl. 11:46