Bokslut 2011 - 2013

Här kan du ta del av landskapsregeringens bokslut för åren 2011 - 2013.

Publicerad 9.10.2015
Uppdaterad 28.4.2016