Flera vindkraftverk i havet

Projekt Sunnanvind

Projekt Sunnanvinds uppdrag är att möjliggöra etablering av storskalig havsbaserad vindkraft i de åländska havsområdena

Åland har en enorm potential för storskalig havsbaserad vindkraft. Målet är att använda åländska havsområden för storskalig elenergiproduktion, och för vidareförädling av elenergin till andra fossilfria energiformer.

I havsplan för Åland identifieras lämpliga energiområden. Den totala arealen av de norra områdena, som projekt Sunnanvind koncentrerar sig på, uppgår till 674 km² och vid full utbyggnad uppskattas den sammanlagda nominella el-effekten uppgå till 4 GW och den årliga energiproduktionen till 20 TWh, vilket motsvarar ungefär 60 gånger Ålands nuvarande elbehov. Detta innebär att energiproduktionen kommer att vara en exportprodukt för Åland.

Ålands havsområden är ypperliga för etablering av vindkraft, vindförhållandena är bra och läget mellan två regioner med ett ökande energibehov är optimalt.

En etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på åländska vatten innebär även stora möjligheter för det åländska samhället. Det ger förutsättningar för ett betydande antal nya arbetsplatser - både i uppbyggnadsskedet och vid driften, det ger möjligheter för både existerande och nya åländska företag. Det skapar också behov av branschkunnig arbetskraft, vilket i sin tur öppnar upp möjligheter för utbildning på Åland inom förnybar energi på både gymnasial- och högskolenivå.

Ålands landskapsregering vill göra Åland till ett naturligt centrum för förnybar energi i Norden och skapa förutsättningar för entreprenörskap, innovation, forskning och utveckling.

Läs mer om projekt Sunnanvind på sunnanvind.ax.