Kräldjur

Många av de arter som regleras i lagstiftning har ännu inte påträffats på Åland. Arten nedan har påträffats på Åland:

Gulbukig vattensköldpadda

En simmande gulbukig vattensköldpadda.
J. N. Stuart. CC BY-NC-ND 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.sv)

Utseende

Gulbukig vattensköldpadda (Trachemys scripta) förekommer i tre underarter: gulbukig (T. s. scripta), gulörad (T. s. troostii) och rödörad (T. s. elegans) vattensköldpadda. Samtliga har en olivgrön eller brun färg på huden och skalet, med gula fläckar och små streck strödda över ryggen. Arterna skiljs åt på kindfläcken, som är tydligt röd hos den rödörade, klart gul hos den gulörade och saknas hos den gulbukiga vattensköldpaddan. Halsen dras tillbaka rakt in i skalet. Skalets längd varierar mellan 10 och 30 cm hos vuxna individer. Hanarna är generellt mindre än honorna, men har en längre och kraftigare svans.

Förväxling

Gulbukig sköldpadda förväxlas med få andra arter.

Spridning

Gulbukig vattensköldpadda och underarter förekommer naturligt i USA och Mexiko. Arterna är vanliga i djurparker och som husdjur över hela världen. De har därefter rymt eller blivit frisläppta.

Ekologisk effekt

Den gulbukiga sköldpaddan kan utgöra ett starkt hot mot inhemska arter genom att konkurrera med djur och äta insekter och växtmaterial. Sköldpaddan kan också föra med sig ett flertal djursjukdomar, och har visats vara vektorer för sjukdomar som även påverkar människor, så som salmonella. Gulbukig vattensköldpadda anses vara en av de 100 värsta invasiva arterna i världen.

Utbredning på Åland

Gulbukig vattensköldpadda har hittats på enstaka platser i både Finland och Sverige, ofta i närheten av parker och liknande, och är troligen utsläppta eller förrymda husdjur. Arten har setts kunna övervintra i Norden, men har på grund av kylan inte kunnat fortplanta sig. Med väntad klimatförändring kan arten potentiellt etablera sig om fler individer introduceras. Gulbukig vattensköldpadda påträffades i Hammarland, Långträsk på Åland 2021.

Åtgärder

Ta inte in gulbukig sköldpadda i landet. Det är inte tillåtet att äga, föda upp eller sälja underarter av gulbukig sköldpadda. Sedan tidigare ägda individer av arten får hållas som husdjur, förutsatt att man kan garantera att de inte rymmer eller reproducerar.

Rapportera observation

Ett digitalt formulär för att rapportera observationer av gulbukig sköldpadda på Åland hittar du under rubriken Blanketter.

Källor

Mer information