Begränsningar i vägnätet

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,20 m.

Viktbegränsade broar

Karta över viktbegränsade broar, landskapets kartportal

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.

Lemströms kanal

Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 28 april 2018 kl. 9.00. Ordinarie öppethållningstid under 2018 är:

28.4 – 18.5    kl. 9.00 – 17.00
19.5 – 8.6    kl. 9.00 – 19.00
9.6 – 12.8    kl. 8.00 – 22.00
13.8 – 23.9    kl. 9.00 – 17.00

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter. Under denna tid prioriteras sjötrafiken.

För att bron skall öppnas ska farkost befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Före brons dagliga stängningstid kl. 17.00, kl. 19.00 respektive kl. 22.00 öppnas bron vid behov ca 10 minuter före stängningstiden.

Broöppning på annan tid än ordinarie tid

Kostnadsfri broöppning:
Broöppning är möjlig även utanför ordinarie öppethållningstid, under perioden från islossning till den 27.4 samt från 24.9 till och med den 30.11 2018, måndag till torsdag 8 – 16.00, samt fredag 8.00 – 14.00. Broöppning ska då på förhand, senast två timmar före begärd broöppning, beställas av kanalvakten, telefonnummer 018-33731. Öppnandet sker på hel timme enligt system för ordinarie öppethållningstider.

Avgiftsbelagd broöppning:
Broöppning kan under perioden från islossning till isläggning erhållas, utöver tiderna för kostnadsfri broöppning, alla dagar mellan kl. 06.00 och 23.00 till en fakturerad kostnad av 80 € per öppningstillfälle. Kontakta kanalvakten senast 12 timmar före önskad passage. Öppnandet sker på jämn heltimme enligt system för ordinarie öppethållningstider.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur:
Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 28 april till 30 november 2018.

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 9.11.2018