Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsningar i vägnätet

Landskapets vägnät är ännu inte återställt efter stormen Alfrida 2 januari 2019. På de lågtrafikerade vägarna kan det fortfarande finnas luftburna ledningar på en höjd lägre än 4,4 meter. Ålands landskapsregering uppmanar därför trafikanter som framför höga fordon att vara fortsatt observanta och köra försiktigt. Arbete pågår för att säkra upp vägnätet.  

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,40 m.

Viktbegränsade broar

Karta över viktbegränsade broar, landskapets kartportal

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.

Lemströms kanal

Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik fredagen den 30 april 2021 kl. 11.00.

Ordinarie öppethållningstid 

30.04 – 02.05 11.00 – 18.00
07.05 – 03.06 11.00 – 18.00
04.06 – 06.06 09.00 – 22.00
07.06 – 10.06 11.00 – 18.00
11.06 – 15.08 09.00 – 22.00
16.08 – 05.09 09.00 – 18.00
10.09 – 12.09 11.00 – 18.00
17.09 – 19.09 11.00 – 18.00
24.09 – 26.09 11.00 – 18.00

Broöppning görs vid behov varje hel timme under ca 10 minuter.

Farkost ska befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Bron hålls öppen tills samtliga sjöfarkoster passerat.

Broöppning utanför ordinarie öppethållningstid

Kostnadsfri broöppning

Kostnadsfri broöppning är möjlig utanför ordinarie öppethållningstid vardagar från islossning till 30.11.2021, måndag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 samt fredag kl. 09.00 – 14.00. Kontakta kanalvakten senast två (2) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Avgiftsbelagd broöppning

Utanför tiderna ovan kan broöppning beställas från islossning till isläggning alla dagar kl. 06.00 – 23.00 för 80 € per öppning. Kontakta kanalvakten senast tolv (12) timmar före önskad passage. Övrig rutin för broöppning är samma som vid ordinarie öppethållningstid och anges ovan.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 30.4.2021 – 30.11.2021.

Kontaktinformation

Kontaktuppgifter till kanalvakten: telefonnummer +358 18 33731.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:08
Uppdaterad 16.2.2021 kl. 12:26