Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Begränsningar i vägnätet

Landskapets vägnät är ännu inte återställt efter stormen Alfrida 2 januari 2019. På de lågtrafikerade vägarna kan det fortfarande finnas luftburna ledningar på en höjd lägre än 4,4 meter. Ålands landskapsregering uppmanar därför trafikanter som framför höga fordon att vara fortsatt observanta och köra försiktigt. Arbete pågår för att säkra upp vägnätet.  

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,40 m.

Viktbegränsade broar

Karta över viktbegränsade broar, landskapets kartportal

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.

Publicerad 11.5.2015 kl. 16:08
Uppdaterad 21.4.2022 kl. 13:51