Begränsningar i vägnätet

Landskapets vägnät är ännu inte återställt efter stormen Alfrida 2 januari 2019. På de lågtrafikerade vägarna kan det fortfarande finnas luftburna ledningar på en höjd lägre än 4,4 meter. Ålands landskapsregering uppmanar därför trafikanter som framför höga fordon att vara fortsatt observanta och köra försiktigt. Arbete pågår för att säkra upp vägnätet.  

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,20 m.

Viktbegränsade broar

Karta över viktbegränsade broar, landskapets kartportal

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.

Lemströms kanal

Lemströms kanal och svängbro öppnas för sjötrafik lördagen den 27 april 2019 kl. 9.00.

Ordinarie öppethållningstid

27.4 – 17.5   kl. 9.00 – 17.00
18.5 – 7.6     kl. 9.00 – 19.00
8.6 – 11.8     kl. 8.00 – 22.00
12.8 – 22.9   kl. 9.00 – 17.00

Bron öppnas vid behov för sjötrafik varje hel timme och hålls öppen i ca 10 minuter.

För att bron ska öppnas ska farkost befinna sig vid kanalen före angiven öppningstid. Sjötrafiken prioriteras under den tid som bron hålls öppen.

Broöppning på annan tid än ordinarie tid

Kostnadsfri broöppning:

Broöppning är möjlig kostnadsfritt även utanför ordinarie öppethållningstid på vardagar under perioden; islossning – 26.4.2019 samt 23.9.2019 – 30.11 2019. De tider som gäller är måndag – torsdag kl. 8.00 – 16.00 samt fredag kl. 8.00 – 14.00. Broöppning ska då på förhand, senast två timmar före begärd broöppning, beställas av kanalvakten. Öppnandet sker enligt ovan angivet system för ordinarie öppethållningstid.

Avgiftsbelagd broöppning:

Broöppning kan under perioden från islossning till isläggning erhållas, utöver tiderna för kostnadsfri broöppning, alla dagar kl. 06.00 – 23.00 till en fakturerad kostnad av 80 € per öppningstillfälle. Kontakta kanalvakten senast 12 timmar före önskad passage. Öppnandet sker enligt ovan angivet system för ordinarie öppethållningstid.

Broöppning av sjötransporter av alarmnatur:

Broöppning för sjötransporter av alarmnatur är undantagna och kan beställas av kanalvakten senast 30 minuter före broöppning, under perioden 27.4.2019 – 30.11.2019.

Information

Kontaktuppgifter till kanalvakten: telefon +358 18 33731

Publicerad 11.5.2015
Uppdaterad 11.6.2019