Begränsningar i vägnätet

Tunneln vid Färjsundet

Maximal tillåten höjd på fordon och last är 4,40 m.

Viktbegränsade broar

Karta över viktbegränsade broar, landskapets kartportal

Tvärgående linjen, m/s Odin

Lastens bredd är begränsad till max 3 meter på m/s Odin.