Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Samarbetsgruppen för hantering av covid-19 på Åland gör inte längre några bedömningar av vilken epidemifas Åland befoinner sig i.

Detta gäller fortsättningsvis

Testning och rekommendationer om du blir sjuk, se ÅHS hemsida:

ÅHS om coronapandemin

Utrymmen som är öppna för allmänheten

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. 

Denna bestämmelse upphör att gälla från och med 1.7.2022. Landskapsregeringen konstaterar att det nu finns ett lagförslag ute på remiss där det föreslås att denna bestämmelse fortsättningsvis kommer att gälla till och med 31.12.2022.

Landskapsregeringen återkommer med mer information när de nya temporära ändringarna träder i kraft.

Mer information hittar du under rubriken Kund- och deltagarutrymmen i menyn.

Resor

På grund av temporära bestämmelser i smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland kunna visa ett covid-19 intyg eller delta i covid-19 test efter ankomst, med vissa undantag. De temporära 16 a - g §§ i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 30.6.2022. Bestämmelsen upphör att gälla från och med 1.7.2022.

Besök i vård och omsorg

Följ respektive verksamheternas rekommendationer.

Vid vårdrelaterade frågor gällande covid-19 och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313. Om du har frågor om Coronavaccinationer kan du ringa +358 18 538 323. Frågor gällande vaccinationsintyg besvaras av hälsocentralen, telefonnummer +358 18 538 500.

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats

Publicerad 29.11.2021 kl. 00:00
Uppdaterad 30.6.2022 kl. 08:24