Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573

Förhindra att viruset sprids

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids.

God hygien är det bästa sättet att förhindra coronaviruset och alla andra virus från att spridas.

  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
  • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand. Håll dig på minst en meters avstånd från någon som hostar eller nyser.
  • Ta inte i handen när du hälsar på någon.

Symtom på coronaviruset

Symtomen på coronaviruset är ofta lindriga. En del människor har fått svårare symtom.

De har oftast haft någon annan sjukdom också, till exempel astma eller en hjärtsjukdom.

Symtom du kan få av coronaviruset

Läs om vilka symtom du kan få av coronaviruset på ÅHS webbplats

Om du blir sjuk

Har du förkylningssymtom?

Ta kontakt med ÅHS, anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom? Information på ÅHS webbplats

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

  • Öppen på vardagar kl. 8-16, lördagar, söndagar och helgdagar kl. 9-15 för personer som mår dåligt och uppvisar måttliga eller allvarliga symtom.
  • Via ÅHS Coronatelefon kan du endast få svar på frågor gällande coronaviruset, symptom och vård.
  • Är det upptaget kan du ringa sjukvårdsupplysningen tfn 018-538 500. Vid akuta problem ring tfn 112!
Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 28.9.2020 kl. 14:10