Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Åland är i utgångsfasen
Uppdaterat 20.10.2021

Information om de nya bestämmelserna om covidintyg (sk coronapass) finns under fliken Covidintyg

Landskapsregeringen antog 4.10.2021 en reviderad handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland.

Epidemisituationen har den senaste tiden varit mycket gynnsam på Åland och 80 procent av alla de som fyllt 12 år vaccinerats två gånger. Den höga täckningsgraden innebär goda förutsättningar för att undvika omfattande smittskyddsåtgärder på samhällsnivå. Läget kan emellertid försämras, till exempel om nya mer smittsamma virusvarianter utvecklas och sprids. Det behövs därför fortsatt beredskap för att vidta mer omfattande smittskyddsåtgärder vid behov.  

Den reviderade handlingsplanen listar de basala allmänna rekommendationer och de temporära lagstadgade skyldigheter som fortsatt gäller när epidemin är i utgångsnivån samt anger principer för när ytterligare regionala rekommendationer och begränsningar kan komma i fråga.

Det finns tre väsentliga skillnader jämfört med tidigare versioner av handlingsplanen:

1. Endast två epidemifaser definieras, utgångsnivå och spridningsfas.

2. Inga riktgivande gränsvärden anges för när epidemin bedöms vara i spridningsfasen. I stället görs en sammantagen bedömning baserad på ett flertal faktorer.

3. Inget riktgivande åtgärdspaket anges för spridningsfasen. I stället listas de typer av åtgärder som samarbetsgruppen för hantering av covid-19 epidemin på Åland kan rekommendera i spridningsfasen. 

Handlingsplanen hittar du under rubriken Handlingsplan i menyn härintill.

Detta gäller fortsättningsvis

Allmänna rekommendationer till allmänheten

 • Stanna hemma när du är sjuk.
 • Testa dig även vid lindriga symtom (rekommendationen anpassas till ålder och vaccineringsstatus). Följ direktiven på ÅHS webbplats om vem som ska testas.
  ÅHS webbplats
 • Ha god handhygien.
 • Skydda din mun om du hostar eller nyser. 
 • Begränsa onödig direkt fysisk kontakt med andra.
   

Utrymmen som är öppna för allmänheten

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19 i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 31.12.2021. 

Mer information hittar du under rubriken Kund- och deltagarutrymmen i menyn härintill.
 

Restauranger

Från och med 16.9.2021 gäller: 

 • Inga särskilda begräsningar av serverings- och öppettider.
 • Kravet på att alla kunder ska ha en egen sittplats inomhus gäller inte längre i utgångsnivån.
 • De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller dock fortsättningsvis.

Mer information hittar du under rubriken Restauranger i menyn härintill.
 

Resor

På grund av en förlängning av de temporära ändringarna av smittskyddslagen ska vissa personer som reser in till Finland under perioden 16.10.2021-31.12.2021 delta i covid-19 test efter ankomst.

Följ särskilda råd och läs mer om inresereglerna gällande covid-19 test under rubriken Resor som du hittar i menyn härintill.
 

Besök i vård och omsorg

Följ respektive verksamheternas rekommendationer.
 

Beslut och rekommendationer gällande covid-19

Du hittar landskapsregeringens beslut och rekommendationer gällande covid-19 här på regeringen.ax. Beslut och rekommendationer är uppdelade enligt ämne. Välj ett ämne i menyn, t.ex. resor eller karantän.

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Information

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 9-11.

Vid vårdrelaterade frågor gällande covid-19 och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313. Om du har frågor om Coronavaccinationer kan du ringa +358 18 538 323. Frågor gällande vaccinationsintyg besvaras av hälsocentralen, telefonnummer +358 18 538 500.

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats

 

   

  Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
  Uppdaterad 20.10.2021 kl. 10:42