Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Åland befinner sig i epidemins accelerationsfas. (Uppdaterat 23.11.2020)

Aktuell information om antal provtagna samt antal positiva patienter på Åland på ÅHS webbplats

Beslut och rekommendationer gällande covid-19

Aktuella beslut och rekommendationer på Åland

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids

  • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Följ direktiven på ÅHS webbplats om vem som skall kontakta ÅHS för provtagning.
    ÅHS webbplats
  • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
  • Ta inte i handen när du hälsar på någon.
  • Minska närkontakterna med andra människor. Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra.
  • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand.

Om du blir sjuk

Har du förkylningssymtom?

Ta kontakt med ÅHS, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom? Information på ÅHS webbplats

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 23.11.2020 kl. 17:25