Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Uppdaterad 26.6.2020

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573

Förhindra att viruset sprids

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids.

God hygien är det bästa sättet att förhindra coronaviruset och alla andra virus från att spridas.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
 • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand. Håll dig på minst en meters avstånd från någon som hostar eller nyser.
 • Ta inte i handen när du hälsar på någon.

Symtom på coronaviruset

Symtomen på coronaviruset är ofta lindriga. En del människor har fått svårare symtom.

De har oftast haft någon annan sjukdom också, till exempel astma eller en hjärtsjukdom.

Symtom du kan få av coronaviruset:

 • feber
 • värk i musklerna
 • hosta
 • svårt att andas
 • trötthet

Om du blir sjuk

Vid milda symtom

när du i vanliga fall inte skulle söka vård:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • Kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt, annars sjukledighet på egen anmälan.
 • Sök inte vård.
 • Provtagning i särskilda fall, se sidan om provtagning på ÅHS webbplats

Vid måttliga symtom

där du vanligen hade uppsökt hälsocentralen för att få ett sjukintyg:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri en dag (för social- och hälsovårdspersonal gäller två symtomfria dagar).
 • Ring vid behov Coronatelefonen +358 18 535 313 för bedömning.
 • Provtagning för covid-19, se sidan om provtagning på ÅHS webbplats

Vid allvarliga symtom

när du har till exempel hög feber och andnöd:

 • Dagtid: Ring Coronatelefonen +358 18 535 313.
 • Kvällstid: Ring till akuten, +358 18 535 001.
 • Behöver du akut hjälp? Ring 112.

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

 • Öppen på vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16 för personer som mår dåligt och uppvisar måttliga eller allvarliga symtom.
 • Via ÅHS Coronatelefon kan du endast få svar på frågor gällande coronaviruset, symptom och vård.
 • Är det upptaget kan du ringa sjukvårdsupplysningen tfn 018-538 500. Vid akuta problem ring tfn 112!
Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 29.6.2020 kl. 16:57