Coronaviruset, covid-19

Testning

Testning och rekommendationer om du blir sjuk, se ÅHS hemsida:

ÅHS om coronapandemin

Besök i vård och omsorg

Följ respektive verksamheternas rekommendationer.

Vid vårdrelaterade frågor gällande covid-19 och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS hälsocentralen, telefonnummer +358 18 538 500.

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats