Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Åland är i utgångsnivån
Uppdaterat 7.6.2021

Genom en tillfällig ändring i lagen om smittsamma sjukdomar ska de flesta verksamhetsutövare på Åland följa vissa hygienrutiner under perioden 22.2.2021-31.12.2021. Mer information finns på sidan Kund- och deltagarutrymmen.

Information för de som har kund- och deltagarutrymmen

Landskapsregeringens beslut och rekommendationer enligt smittskyddslagen, t.o.m. 17 juni

Landskapsregeringens rekommendationer, t.o.m 17 juni

Landskapsregeringens anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler, 6.5.2021 (reviderad 3.6.2021, pdf)

Landskapsregeringens rekommendationer som gäller tills vidare

 • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 15 år i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang inomhus där nära kontakter inte alltid kan undvikas.
 • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 12 år i kollektivtrafiken (från årskurs 7).

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

Det rekommenderas emellertid inte användning av mun- och nässkydd om användningen innebär att det blir orimligt svårt att andas eller om det finns andra hälsoskäl som hindrar användning av mun- och nässkydd (Institutet för hälsa och välfärd).

Påminnelser från landskapsregeringen

 • Följ särskilda råd vid resor på landskapsregeringens hemsida:

  Råd vid resor

 • Vid nödvändiga besök i vård och omsorg, följ verksamheternas rekommendationer
 • Det viktigaste är att minska alla onödiga fysiska kontakter, vara noggrann med hygienåtgärder och använda munskydd när det inte går att hålla avstånd. Utöver de begränsningar och rekommendationer som listas ovan kan varje invånare med sunt förnuft vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning.  

Aktuell information om antal provtagna samt antal positiva patienter på Åland på ÅHS webbplats

Beslut och rekommendationer gällande covid-19

Du hittar landskapsregeringens beslut och rekommendationer gällande covid-19 här på regeringen.ax. Beslut och rekommendationer är uppdelade enligt ämne. Välj ett ämne i menyn, t.ex. resor eller karantän.

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 10-12 och kl. 13-15.

Vid vårdrelaterade frågor ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats

Vid frågor om gränsövergång till Åland/Finland kontakta gränsbevakningen:

Kontaktuppgifter på gränsbevakningens webbplats

Frågor gällande restriktioner och testkrav vid inresa till Sverige besvaras av den svenska polisen:

Information för inresande på svenska polisens webbplats

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Följ direktiven på ÅHS webbplats om vem som skall kontakta ÅHS för provtagning.
  ÅHS webbplats
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
 • Ta inte i handen när du hälsar på någon.
 • Minska närkontakterna med andra människor. Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra.
 • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand.

Om du blir sjuk

Har du förkylningssymtom?

Ta kontakt med ÅHS, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom? Information på ÅHS webbplats

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 7.6.2021 kl. 17:00