Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Åland är i utgångsfasen
Uppdaterat 30.8.2021

Landskapsregeringen har fattat beslut om att rekommendationen om frivillig karantän efter inresa till Åland från riskområde i utlandet upphör från och med 13 augusti.

På grund av en temporär ändring av smittskyddslagen ska alla personer som reser in till Finland under perioden 12.7.2021-15.10.2021 delta i covid-19 test vid och efter ankomst, med vissa undantag.

Läs mer om inresereglerna gällande covid-19 test på sidan Resor:

Läs om covid-19 och resor

Genom en tillfällig ändring i lagen om smittsamma sjukdomar ska de flesta verksamhetsutövare på Åland följa vissa hygienrutiner under perioden 22.2.2021-31.12.2021. Mer information finns på sidan Kund- och deltagarutrymmen.

Information för de som har kund- och deltagarutrymmen

Restauranger

Från och med 16.9.2021 gäller: 

Inga särskilda begräsningar av serverings- och öppettider.

Kravet på att alla kunder ska ha en egen sittplats inomhus gäller inte längre i utgångsnivån.

De allmänna kraven på hygien och avstånd mellan kunder gäller dock fortsättningsvis.

Mer information finns på sidan Restauranger.

Landskapsregeringens öppnar upp ytterligare från och med 27.8.2021

Offentliga tillställningar och allmänna sammankomster

Förbudet mot offentliga tillställningar upphör från och med 27.8.2021.

 • Landskapsregeringen rekommenderar att arrangörer av offentliga tillställningar och allmänna sammankomster följer landskapsregeringens särskilda anvisningar nedan

Privata tillställningar och hobbyverksamhet

Rekommendationen att begränsa antalet personer som deltar i privata tillställningar inomhus upphör 27.8.2021.

 • Landskapsregeringen rekommenderar att inomhus följa relevanta delar av landskapsregeringens särskilda anvisningar nedan.

Landskapsregeringens anvisningar för att förhindra coronavirussmitta vid offentliga tillställningar, vid allmänna sammankomster och vid användningen av offentliga lokaler, 6.5.2021, reviderad 17.6.2021 (pdf)

Landskapsregeringens anvisning om principer för anordnande av säkra evenemang, 6.5.2021, korrigerad 12.8.2021 (pdf)

Mun- och nässkydd

Rekommendation om användning av mun- och nässkydd i kollektivtrafiken och på allmän plats upphör från och med 27.8.2021.

Även distributionen av kostnadsfria mun- och nässkydd till skolor för användning i kollektivtrafiken upphör från och med 27.8.2021.

Detta gäller fortsättningsvis

Lagstadgade allmänna åtgärder för att förhindra spridning av covid-19-epidemin i utrymmen som är öppna för allmänheten behöver fortsatt följas. Den temporära 58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar gäller till 31.12.2021. 

Påminnelser från landskapsregeringen

 • Följ särskilda råd vid resor på landskapsregeringens hemsida:

  Råd vid resor

 • Vid nödvändiga besök i vård och omsorg, följ verksamheternas rekommendationer
 • Det viktigaste är att minska alla onödiga fysiska kontakter och vara noggrann med hygienåtgärder. Utöver de begränsningar och rekommendationer som listas ovan kan varje invånare med sunt förnuft vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning.  

Aktuell information om antal provtagna samt antal positiva patienter på Åland på ÅHS webbplats

Beslut och rekommendationer gällande covid-19

Du hittar landskapsregeringens beslut och rekommendationer gällande covid-19 här på regeringen.ax. Beslut och rekommendationer är uppdelade enligt ämne. Välj ett ämne i menyn, t.ex. resor eller karantän.

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 9-11.

Vid vårdrelaterade frågor gällande Covid och vid luftvägsbesvär ta kontakt med ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313. Om du har frågor om Coronavaccinationer kan du ringa +358 18 538 323. Frågor gällande vaccinationsintyg besvaras av hälsocentralen, telefonnummer +358 18 538 500.

Kontaktuppgifter och information om coronapandemin på ÅHS webbplats

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Följ direktiven på ÅHS webbplats om vem som skall kontakta ÅHS för provtagning.
  ÅHS webbplats
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
 • Ta inte i handen när du hälsar på någon.
 • Minska närkontakterna med andra människor så mycket som möjligt.
 • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand.

Om du blir sjuk

Har du förkylningssymtom?

Ta kontakt med ÅHS, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom? Information på ÅHS webbplats

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 15.9.2021 kl. 14:47