Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, covid-19

Åland är i spridningsfasen.
Uppdaterat 27.2.2021

Ny temporär paragraf (58 c §) i smittskyddslagen gällande verksamhetsarrangörers ansvar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Följande skyldighet gäller för berörda aktörer oavsett epidemiläge:

En aktör som disponerar över sådana utrymmen inomhus som är öppna för allmänheten eller avsedda för en begränsad kund- eller deltagargrupps vistelse eller sådana med avseende på område och funktion avgränsade utrymmen utomhus som används för syften som riktar sig till kunder eller deltagare och för vars användning för verksamheten i fråga verksamhetsarrangören ansvarar vid en viss tidpunkt ska, för att förhindra spridning av covid-19-epidemin, i sin verksamhet se till att;

 1. kunderna och deltagarna har möjlighet att rengöra händerna,
 2. kunderna och deltagarna ges instruktioner om upprätthållande av tillräckliga avstånd, om rengöring av händerna och om andra motsvarande rutiner som förhindrar spridning av smitta, och
 3. rengöringen av utrymmen och ytor effektiviseras utöver vad som någon annanstans före-skrivs om rengöring när det gäller verksamheten i fråga.

Samt ordna kundernas och deltagarnas vistelse så att personerna fördelas så glest som möjligt med beaktande av verksamheters särdrag och placera eventuella kundplatser tillräckligt långt ifrån varandra.

Beslut av Finlands regering

Enligt uppgift från Finlands regering stängs restaurangerna från och med 8.3.2021. Tills dess begränsas öppettiderna för kunder till 23.00 och serveringstider för alkoholdrycker till 22.00.

Landskapsregeringens beslut enligt smittskyddslagen

Landskapsregeringens rekommendationer, t.o.m 14.3.2021

 • Ställa in all hobbyverksamhet, inklusive för barn och unga, inomhus och utomhus.
 • Undvika alla onödiga besök till butiker och privata och offentliga serviceinrättningar.
 • Undvika alla besök till bibliotek, museer, dansställen, nöjesparker, inomhuslekparker, gym, simhallar och andra utrymmen för inomhusmotion och idrott.
 • Begränsa antal personer inomhus i näringsverksamhet med kundutrymmen och offentliga utrymmen till hälften.
 • Inte ordna privata tillställningar.
 • Distansundervisning i gymnasium, högskola och fria bildningen.

Landskapsregeringens rekommendationer som gäller tills vidare

 • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 15 år i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang inomhus där nära kontakter inte alltid kan undvikas.
 • Rekommendation om mun- och nässkydd för alla över 12 år i kollektivtrafiken
 • Rekommendation om distansarbete tills vidare.
 • I övrigt gäller vad som listas under spridningsfasen i Handlingsplanen från 28.1.2021:

Handlingsplan för hantering av covid-19 epidemin på Åland (pdf)

Påminnelser från landskapsregeringen

 • Undvik onödiga resor och följ särskilda råd vid resor på landskapsregeringens hemsida:

  Råd vid resor

 • Vid nödvändiga besök i vård och omsorg, följ verksamheternas rekommendationer
 • Det viktigaste är att minska alla onödiga fysiska kontakter, vara noggrann med hygienåtgärder och använda munskydd när det inte går att hålla avstånd. Utöver de begränsningar och rekommendationer som listas ovan kan varje invånare med sunt förnuft vidta ytterligare åtgärder för att minska risken för smittspridning.  

Aktuell information om antal provtagna samt antal positiva patienter på Åland på ÅHS webbplats

Beslut och rekommendationer gällande covid-19

Du hittar landskapsregeringens beslut och rekommendationer gällande covid-19 här på regeringen.ax. Beslut och rekommendationer är uppdelade enligt ämne. Välj ett ämne i menyn, t.ex. resor eller karantän.

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18 25572 och +358 18 25573, det går också att e-posta informationstelefonen: infotelefon@regeringen.ax

Informationstelefonens öppettider är vardagar mellan kl. 10-12 och kl. 13-15.

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids

 • Stanna hemma om du är sjuk, även vid lindriga symtom. Följ direktiven på ÅHS webbplats om vem som skall kontakta ÅHS för provtagning.
  ÅHS webbplats
 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
 • Ta inte i handen när du hälsar på någon.
 • Minska närkontakterna med andra människor. Håll ett avstånd på 1-2 meter till andra.
 • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand.

Om du blir sjuk

Har du förkylningssymtom?

Ta kontakt med ÅHS, även vid lindriga symptom. Anvisningar hittar du på ÅHS webbplats:

Vem ska söka vård vid förkylningssymtom? Information på ÅHS webbplats

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 27.2.2021 kl. 18:47