Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Coronaviruset, COVID-19

I Finland och på Åland råder undantagstillstånd enligt beredskapslagen. Syftet med både undantagstillståndet och lagen samt med myndigheternas rekommendationer är att skydda befolkningen från smitta.

Detta gäller

Bilden visar vad friska personer, personer i riskgruppen och personer med corona eller förkylningssypmtom får och inte får göra. Motsvarande information finns på sidan FAQ Karantän.
 • Stanna hemma särskilt vid feber, förkylningar och andra symtom på luftvägsinfektioner. Följ direktiven på ÅHS webbplats.
 • Besök på äldreboende är förbjudna. Besök inte heller äldre och sjuka i deras hem. Personer över 70 år uppmanas stanna hemma.
 • Besök på ÅHS och vårdinrättningar har begränsats.
 • Undvik folksamlingar. Offentliga folksamlingar över 10 personer är förbjudna. Mera information på polisens webbplats.
 • Utrikesministeriet uppmanar att man inte reser och att man återvänder hem om man är på tillfällig resa utomlands.
 • Landskapsregeringen rekommenderar att alla som anländer till Åland håller sig hemma i 14 dygn. Mera information under Rekommendationer och övrig information, se menyn här intill.
 • Dagis, skolor osv arbetar enligt undantagslag och enligt landskapsregeringens beslut.

Läs om karantän och karantänliknande förhållanden på sidan FAQ Karantän

ÅHS webbplats

Information om bl.a. möten och folksamlingar på polisens webbplats

Observera att beslut och rekommendationer kan ändras med kort varsel.

Ålands landskapsregerings informationstelefon, telefonnummer +358 18-25572 och +358 18 25573

 • Informationslinjen för frågor som gäller de åtgärder som vidtas med anledning av undantagstillståndet
 • Infolinjen är öppen alla dagar 9-17.

Förhindra att viruset sprids

Alla behöver hjälpa till att stoppa viruset så det inte sprids.

God hygien är det bästa sättet att förhindra coronaviruset och alla andra virus från att spridas.

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Om du inte kan tvätta händerna, använd handdesinfektion.
 • Skydda din mun när du hostar eller nyser. Använd till exempel en näsduk eller armvecket. Hosta eller nys inte i din hand. Håll dig på minst en meters avstånd från någon som hostar eller nyser.
 • Ta inte i handen när du hälsar på någon.

Symtom på coronaviruset

Symtomen på coronaviruset är ofta lindriga. En del människor har fått svårare symtom.

De har oftast haft någon annan sjukdom också, till exempel astma eller en hjärtsjukdom.

Symtom du kan få av coronaviruset:

 • feber
 • värk i musklerna
 • hosta
 • svårt att andas
 • trötthet

Om du blir sjuk

Vid milda symtom

när du i vanliga fall inte skulle söka vård:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri i två dagar, informera arbetsgivaren.
 • Kom överens med din arbetsgivare om distansarbete är möjligt.
 • Undvik att söka vård och undvik att ringa Coronatelefonen.

Vid måttliga symtom

där du vanligen hade uppsökt hälsocentralen för att få ett sjukintyg:

 • Stanna hemma tills du varit symtomfri i två dagar.
 • Ring vid behov om du känner dig dålig Coronatelefonen +358 18 535 313.

Vid allvarliga symtom

när du har till exempel hög feber och andnöd:

 • Dagtid: ring Coronatelefonen +358 18 535 313.
 • Kvällstid: ring till akuten, +358 18 5355.
 • Behöver du akut hjälp? Ring 112.

ÅHS Coronatelefon, telefonnummer +358 18 535 313

 • Öppen på vardagar kl. 8-16 och helger kl. 9-16 för personer som mår dåligt och uppvisar måttliga eller allvarliga symtom.
 • Via ÅHS Coronatelefon kan du endast få svar på frågor gällande coronaviruset, symptom och vård.
 • Är det upptaget kan du ringa sjukvårdsupplysningen tfn 018-538 500. Vid akuta problem ring tfn 112!
Publicerad 19.3.2020 kl. 14:05
Uppdaterad 31.3.2020 kl. 11:01