Datainspektionen

Datainspektionens arbetar i huvudsak med att se till att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas.

På datainspektionens webbplats kan du läsa om hur du kan skydda dina personuppgifter. Webbplatsen vänder sig både till privatpersoner och till de som jobbar på en myndighet.

Datainspektionens webbplats