Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Datainspektionen

Datainspektionens arbetar i huvudsak med att se till att din personliga integritet inte kränks när dina personuppgifter behandlas.

På datainspektionens webbplats kan du läsa om hur du kan skydda dina personuppgifter. Webbplatsen vänder sig både till privatpersoner och till de som jobbar på en myndighet.

Datainspektionens webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:39
Uppdaterad 15.5.2015 kl. 12:39