”Oljan” leds ut genom en öppning mellan länsorna (8.jpg)

Oljeskydd

Bekämpning av oljeskador

Oljebekämpning på land och till havs

Räddningstjänsten gör den första insatsen för att stoppa utsläppet på land. Vid oljebekämpning till havs ger Gränsbevakningen handräckning och Ålands Sjöräddningssällskap bemannar landskapets oljebekämpningsfartyg m/s Svärtan. ÅMHM hjälper till med sakkunskap i miljöfrågor.

Oljeutsläpp i Östersjön

I Finland inträffar årligen cirka 2 000 mindre utsläpp, de allra flesta på land. På Åland rapporterades cirka 10 mindre utsläpp till havs under 2014. Det är relativt ovanligt med stora oljeutsläpp i Östersjön, men med den livliga fartygstrafiken finns risk för stora olyckor även i Östersjön. På Åland har det inträffat större olyckor åren 1969, 1979 och senast år 2000.

Den åländska skärgården är en unik miljö där oljan snabbt sprids till de känsliga stränderna. I en skärgård bestående av 26 881 öar och skär och med en strandlinje på 17 696 km är oljebekämpning en utmaning. Nästan en fjärdedel av Finlands territorialvatten finns på Åland.

Kostnader för oljebekämpning

Att bekämpa oljeutsläpp och att upprätthålla oljeskyddsberedskap är dyrt. Kostnaderna för oljebekämpning uppbärs primärt av den som förorsakat skadan via försäkringar och internationella fonder. I Finland förvaltar miljöministeriet en särskild oljeskyddsfond som ser till att kostnaderna för bekämpning av oljeskador ersätts i sådana fall, där den som orsakat skadan är okänd eller inte kan ersätta skadorna.