Fri bildning

Inom ramen för den fria bildningsverksamheten ryms verksamheten vid Ålands folkhögskola, Ålands musikinstitut, Medborgainstitutet (Medis) och Arbetarnas bildningsförbund.

Ålands folkhögskola

Ålands folkhögskola ger i enlighet med sin folkbildningstradition allmänbildande undervisning och kursverksamhet enligt principen för livslångt lärande. Vid Ålands folkhögskola får du en allmänbildande undervisning oberoende om du är ung eller vuxen.

För dig som är ung erbjuder skolan en ettårig yrkesorienterande linje som innehåller olika typer av valbara kurser inom skapande och idrott, ämnesintegrerade projekt samt olika specialkurser. De studerande erbjuds också möjligheten att höja vissa grundskolevitsord.

För dig som är vuxen erbjuder skolan en hantverkslinje som ger kunskaper i hantverkstekniker, formgivning och design, en naturfotolinje som innehåller naturfoto och friluftsliv, samt en må bra linje som innehåller naturnära undervisning inom hälsa och friskvård.

Från och med hösten 2021 erbjuder skolan grundskoleutbildning för vuxna (Grundvux). Ytterligare information hittar du på skolans webbplats.

Ålands folkhögskolas webbplats

Ålands musikinstitut

Vid Ålands musikinstitut (ÅMI) ges grundläggande undervisning i musik och dans. Institutet har även till uppgift att ge förberedande undervisning för blivande yrkesmusiker. Musikinstitutet består av två skolor, en musikskola och ett musikinstitut.

Studierna är så kallade basstudier som ger dig grundläggande kunskaper i musik eller dans för fortsatta studier vid konservatorium eller musikhögskola. Vid musikskolan finns en vuxenavdelning där du kan studera till 23 års ålder (i sång till 29 år). För mer information, se skolans webbplats.

Ålands musikinstitut webbplats 

Medborgarinstitutet i Mariehamn

Vid medborgarinstitutet Medis erbjuds vuxna medborgare möjlighet till allmänbildande utbud och meningsfull sysselsättning på fritiden. Mariehamns stad är huvudman för medborgarinstitutet och erhåller landskapsandel för institutets driftskostnader i enlighet med landskapslagen (1993:72) om planering av och landskapsandel för undervisnings- och kulturverksamheten. Verksamheten bedrivs i enlighet med landskapslagen (1993:75) om medborgarinstitut. Mariehamns stad samarbetar med övriga kommuner så att undervisningen sker runt om på Åland.

Medis webbplats

Bildningsförbund

Fritt bildningsarbete riktar sig till vuxna som önskar lära och förkovra sig utanför det formella utbildningssystemet. Den fria bildningsverksamheten är livlig och omfattande och beviljas stöd med landskapsmedel. På Åland verkar ett bildningsförbund med stöd av landskapslagen (2009:54) om landskapsbidrag till bildningsförbund.

Arbetarnas bildningsförbunds webbplats