Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Fiskarter på Åland

Fiskarter

Sötvattensarter har sitt ursprung från sjöar och vattendrag, där salthalten i vattnet är låg (<1 PSU). Marina arter har sitt ursprung från oceaniska förhållanden, där salthalten är hög (20 – 35 PSU). Vandringsarter lever i båda omgivningarna, men i olika skeden av livscykeln. Införda eller invandrade arter är ofta toleranta mot olika salthalter.

Östersjön är ett brackvattenhav, där salthalten minskar från ca 20 PSU i danska sunden till 1 – 2 PSU i norra Bottenviken. Vid Åland är salthalten 5 – 6 PSU. Alla fiskarter i Östersjön har mer eller mindre väl anpassat sig till brackvattenförhållanden. Det är bara ett mindre antal arter som klarat av anpassningen och det gör Östersjön till artfattigt hav.

På Åland finns säkra fynd av 58 fiskarter, som presenteras kort i bilaga.

På webbsidan Allt om fisk finns omfattande information om fisk

Publicerad 18.5.2015 kl. 10:50
Uppdaterad 25.11.2021 kl. 13:21