Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Alkohol

Tillståndsgivning som rör alkoholdrycker är delad mellan rikets och Ålands myndigheter.

Tillstånd för alkoholservering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, handlägger tillstånd för och utövar tillsyn på serveringsställen, så som restauranger, krogar, pubar och caféer samt serveringsställen ombord på fartyg/färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet och som är registrerade på Åland.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats
Telefon +358 18 528600, växeln

Övriga tillstånd

Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats
Telefon +358 18 635270, växeln

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar övriga tillstånd som rör alkoholdrycker.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats

Lagstiftning om servering av alkoholdrycker

Bestämmelser om serveringstillstånd framgår av landskapslagstiftning och i landskapet tillämpliggjorda lagar:

  • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  • Alkohollagen (FFS 1143/1994)
  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)

Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 initierades år 2013 metoden ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen på Åland.

Läs mer om Projekt ansvarsfull alkoholservering

Publicerad 18.5.2015 kl. 11:12
Uppdaterad 25.9.2019 kl. 14:47