Alkohol

Tillståndsgivning som rör alkoholdrycker är delad mellan rikets och Ålands myndigheter.

Tillstånd för alkoholservering

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM, handlägger tillstånd för och utövar tillsyn på serveringsställen, så som restauranger, krogar, pubar och caféer samt serveringsställen ombord på fartyg/färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet och som är registrerade på Åland.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighets webbplats
Telefon +358 18 528600, växeln

Övriga tillstånd

Statens ämbetsverk på Åland beviljar tillstånd för detaljhandel med alkoholdrycker.

Statens ämbetsverk på Ålands webbplats
Telefon +358 18 635270, växeln

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) beviljar övriga tillstånd som rör alkoholdrycker.

Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovårdens webbplats

Lagstiftning om servering av alkoholdrycker

Bestämmelser om serveringstillstånd framgår av landskapslagstiftning och i landskapet tillämpliggjorda lagar:

  • Landskapslag (1995:92) om tillämpning på Åland av alkohollagen
  • Landskapsförordning (2013:59) om tillämpning på Åland av riksförfattningar om alkohol
  • Alkohollagen (FFS 1143/1994)
  • Förordning om alkoholdrycker och sprit (FFS 1344/1994)
  • Förordning om försäljning av alkoholdrycker och övervakning av försäljningen i färdmedel som trafikerar mellan Finland och utlandet (FFS 1346/1994)

Ansvarsfull alkoholservering

Som en del av Ålands handlingsprogram mot risk- och missbruk 2013 - 2016 initierades år 2013 metoden ansvarsfull alkoholservering enligt STAD-modellen på Åland.

Läs mer om Projekt ansvarsfull alkoholservering

Publicerad 18.5.2015
Uppdaterad 25.9.2019