Luftkvalitet

Lagstiftning om luftkvalitet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande luftkvalitet. Detta betyder att vi har en landskapsförordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar om luftkvalitet. Läs länken  här nedan:

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Flera EU-förordningar och -direktiv behandlar luft på olika sätt.

Luftkvalitetsmätningar

2014 gjordes luftkvalitetsmätningar i Mariehamn.

2018 genomfördes en luftkvalitetsmätning som mätte partikelhalterna i luften i Mariehamn.

Rapporterna där du kan läsa om resultaten finns under rubriken "Bilagor" här intill.