Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Luftkvalitet

Lagstiftning om luftkvalitet

Åland har så kallad blankettlagstiftning gällande luftkvalitet. Detta betyder att vi har en landskapsförordning som stadgar att man följer vissa riksförfattningar om luftkvalitet. Läs länken  här nedan:

Landskapsförordning (2001:38) om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar rörande åtgärder mot förorening av luften.

Flera EU-förordningar och -direktiv behandlar luft på olika sätt.

Luftkvalitetsmätningar

2014 gjordes luftkvalitetsmätningar i Mariehamn.

2018 genomfördes en luftkvalitetsmätning som mätte partikelhalterna i luften i Mariehamn.

Rapporterna där du kan läsa om resultaten finns under rubriken "Bilagor" här intill.

 

Publicerad 4.9.2019 kl. 00:00
Uppdaterad 3.12.2019 kl. 14:45