Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Startsida

Nyheter

Nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel

I bilagan här intill finner ni det senaste nyhetsbrevet från landskapsregeringens representation i Bryssel. I maj månads nyhetsbrev: EU-krönikan Laglig migration - Locka kompetens och talang till EU...
Läs mer om Nyhetsbrev från landskapsregeringens representation i Bryssel ›

Upphandlingsjurist vid finansavdelningen

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som upphandlingsjurist med tillträde snarast till och med den 31 december 2022.
Läs mer om Upphandlingsjurist vid finansavdelningen ›

Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning

LFA:s nationella husdjursförhöjning för år 2021 har nu betalats ut, betalningen gjordes 24.5.2022. Ersättningsbeloppet är 60 euro per hektar. Det planerade tillägget som hör ihop med krispaketet kan...
Läs mer om Utbetalning av LFA:s nationella husdjursförhöjning ›

Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00

Är du nyfiken på ny teknik och hur lantbruket kan producera egen el, gas, värme, minska energikostnaderna och bli mindre beroende av fossila bränslen? Markus Stenberg från HIR Skåne/...
Läs mer om Energidag 10 juni 2022 kl 11.30-16.00 ›

Funktionshinderspolitiskt program antaget

Ålands landskapsregering har antagit ett funktionshinderspolitiskt åtgärdsprogram, Ett tillgängligt Åland, för perioden 2022–2025. Tillgänglighet är en nyckel för att förverkliga de skrivningar som...
Läs mer om Funktionshinderspolitiskt program antaget ›
Publicerad 21.4.2015 kl. 16:08
Uppdaterad 5.5.2022 kl. 10:52