Startsida

Nyheter

Landskapsregeringen upphandlar e-röstning

Landskapsregeringen begär via Åda Ab in anbud på röstning via internet vid lagtingsvalet den 20 oktober 2019. Anbud begärs på en service som omfattar ett system för internetröstning som ska kunna...
Läs mer om Landskapsregeringen upphandlar e-röstning ›

Lemströms kanalbro fungerar igen

Lemströms kanalbro, som på grund av ett elfel varit stängd för båttrafik, är nu i drift igen.
Läs mer om Lemströms kanalbro fungerar igen ›

Taxitillstånd Mariehamn, Hammarland och Eckerö

Trafiktillstånd för yrkesmässig beställningstrafik med personbil lediganslås i Jomala, Eckerö och Geta. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast...
Läs mer om Taxitillstånd Mariehamn, Hammarland och Eckerö ›

Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering

Ansökningar om offentlig medfinansiering inom ramen för Central Baltic programmets fjärde call skall inlämnas till Ålands landskapsregering så snart som möjligt, dock senast den 29.10.2018 kl. 16.15...
Läs mer om Central Baltic medfinansiering från Ålands Landskapsregering ›
Minister Fellman och lantrådet Sjögren utanför en paviljong vid Villa Bjälbo i Helsingfors.

Hörande av Ålands lantråd i EU-ministerutskottet i Helsingfors

I dag har lantrådet Katrin Sjögren och minister Nina Fellman hörts av EU-ministerutskottet i Villa Bjälbo i Helsingfors. Ärendet gällde platsfördelningen i Europaparlamentet. Från Åland arbetar man...
Läs mer om Hörande av Ålands lantråd i EU-ministerutskottet i Helsingfors ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017