Nyheter

Publicering av Ålands författningssamling 16.7.2024

MEDDELANDE Den 16 juli 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Vägmärkesförordning (ÅFS 2024:47)       Landskapsförordning om tillämpning på...

Månadsbrev Ålands representation i Helsingfors

Ålands representation i Helsingfors presenterar den senaste månadens händelser i Helsingfors. Brevet finner ni bifogat till nyheten.

Stenåkrar är lagskyddade och ska lämnas orörda

Under senare år har det förekommit flera fall där stenåkrar förstörts genom att det byggts kummel eller grävts gropar. Vad många dock inte känner till är att det är förbjudet att förstöra lagskyddade...

Jaktkortet 2024-2025

Fel tidsperiod på årets tryckta jaktkort.

Energihub Östersjön i Almedalen

Klimatomställningen kräver stora mängder ny energiproduktion. Just nu planeras 200 TWh havsbaserad vindkraft runt Åland, Gotland och Bornholm. Kommer Östersjön att bli norra Europas nya energihub?...

Inspektör för el och energi vid Infrastrukturavdelningens allmänna byrå

Läs mer om tjänsten här.

Affärsutvecklare, havsbaserad vindkraft

Läs mer om tjänsten här.