Startsida

Nyheter

Arkeologer vid kulturbyrån

Ålands landskapsregering lediganslår två tillfälliga arbetsförhållanden som arkeologer vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, kulturmiljöenheten, under perioden 4.5 – 30.9.2020, eller...
Läs mer om Arkeologer vid kulturbyrån ›

Intendent vid Ålands kulturhistoriska museum

Ålands landskapsregering lediganslår ett vikariat som intendent vid utbildnings- och kulturavdelningen, Ålands museum, under perioden 1.3.2020 – 31.10.2022. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Intendent vid Ålands kulturhistoriska museum ›

Överkommissarie

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som överkommissarie.
Läs mer om Överkommissarie ›

Sommarpersonal till vägunderhållsenheten

Ålands landskapsregering, Infrastrukturavdelningens vägnätsbyrå, lediganslår två tillfälliga tjänster som vägunderhållsarbetare på fasta Åland och Vårdö, där arbete även kan förekomma i skärgården....
Läs mer om Sommarpersonal till vägunderhållsenheten ›

Taxitillstånd i Geta

Ett trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil med Geta som stationsplats utannonseras med stöd av 4 § 3 mom. landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik. Ansökan inkl. bilagor ska vara...
Läs mer om Taxitillstånd i Geta ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 28.10.2019