Startsida

Nyheter

Träd som ligger omkullblåsta i en skog.

Röjning efter stormen Alfrida

Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›

Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering

Under perioden 1 april - 31 maj 2019 stängs Slottsbron vid Kastelholms slott i Sunds kommun av för renovering. Besökare till besöksmål i närheten av bron, såsom Kastelholms slott, Jan Karlsgården och...
Läs mer om Slottsbron i Kastelholm stängs av för renovering ›

Tre allmänna informationstillfällen om kommunreformen

Då laggranskningen av kommunreformslagarna nu avgjorts i Högsta domstolen och i Ålandsdelegationen vill landskapsregeringen bjuda in allmänheten till informations- och diskussionstillfällen om...
Läs mer om Tre allmänna informationstillfällen om kommunreformen ›

Fördjupande utbildning på temat förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma inom ungdomssektorn, i första hand de som har gått introduktionsutbildningen i början på året.  Tid: 9.4 kl. 13.00-16.30 eller 10.4 kl. 8.30-12.00 Plats:...
Läs mer om Fördjupande utbildning på temat förebygga sexualiserat våld genom att stärka och utveckla en trygg och jämställd vardag ›

Svar med anledning av kritiken mot upphandling

Landskapsregeringens svar till Ålands Producentförbund Ålands Producentförbund har inkommit med en skrivelse till Ålands landskapsregering med kravet att upphandlingen för driften av Café Hjorten ska...
Läs mer om Svar med anledning av kritiken mot upphandling ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017