Startsida

Nyheter

Träd som ligger omkullblåsta i en skog.

Röjning efter stormen Alfrida

Här finns länkar till nyheter och annan information som handlar om röjningen efter stormen Alfrida samlade. Kartinformation skyddsområden i landskapet Kartinformation om fredade fasta fornlämningar...
Läs mer om Röjning efter stormen Alfrida ›

Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården

För att höja sjösäkerheten och kvalitetssäkra farledsinformationen för de grunda farlederna på Åland, i både digitala- och papperssjökort, har landskapsregeringen genomfört ett sjömätnings- och...
Läs mer om Uppdaterade grunda farleder i den åländska skärgården ›

Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån

Från och med den första maj måste restauranger och andra serveringsställen ange ursprungsland för det kött som de serverar. Kravet på ursprungsmärkning gäller kött från nöt, svin, får, get och...
Läs mer om Restauranger ska ange vilket land köttet kommer ifrån ›

Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder

Det är semestertider, många är på resande fot med sina husdjur och det är viktigt att tänka på att djuren har de vaccinationer, behandlingar och dokument som krävs när man för dem mellan länder. De...
Läs mer om Viktigt att följa reglerna vid resa med sällskapsdjur mellan EU-länder ›

Taxitillstånd

Ett trafiktillstånd i Kumlinge lediganslås för yrkesmässig beställningstrafik med personbil. Ansökan inkl. bilagor ska vara landskapsregeringen, PB 1060, 22111 Mariehamn, tillhanda senast den 30.4....
Läs mer om Taxitillstånd ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017