Startsida

Nyheter

Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling

Ålands landskapsregering lediganslår en tjänst i arbetsavtalsförhållande som fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling. Näringsavdelningen, Ålands fiskodling Verksamheten vid Ålands...
Läs mer om Fiskmästare vid näringsavdelningen, Ålands fiskodling ›

Antikvarie i arkeologi vid Ålands museum

Ålands landskapsregering lediganslår en ordinarie tjänst som antikvarie i arkeologi vid utbildnings- och kulturavdelningens kulturbyrå, Ålands museum. Utbildnings- och kulturavdelningen och...
Läs mer om Antikvarie i arkeologi vid Ålands museum ›

Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun

Genom beslut nr 766 Rk1a ÅLR 2018/9344 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun...
Läs mer om Initiativ till gränsjustering mellan Mariehamns stad och Lemlands kommun ›

Initiativ till gränsjustering mellan Lumparlands och Vårdös kommuner

Genom beslut nr 767 Rk1a ÅLR 2018/9352 har Ålands landskapsregering den 7 november 2018 beslutat att initiera ett ärende avseende ändring i kommunindelning mellan Vårdö och Lumparland. De berörda...
Läs mer om Initiativ till gränsjustering mellan Lumparlands och Vårdös kommuner ›

Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland

Landskapsregeringen har idag antagit ett tandvårdsprogram. Tandvårdsprogrammet innehåller ett antal konkreta åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa. Läs mer i tandvårdsprogrammet, som finns under...
Läs mer om Tandvårdsprogram - Åtgärder för förbättrad mun- och tandhälsa på Åland ›
Publicerad 21.4.2015
Uppdaterad 14.12.2017