Nyheter

Ansökningsomgång 2/2024 öppen (Eruf)

Ansökningsperioden öppnar den 31 maj och stänger den 12 juli då ansökan (länk) senast skall vara inlämnad.  Under denna ansökningsperiod utlyses 350 000 € där du som företagare kan ansöka...

Publicering av Ålands författningssamling 27.5.2024

MEDDELANDE Den 27 maj 2024 utgavs i Ålands författningssamling:       Landskapsförordning om tillämpning på Åland av inrikesministeriets förordning om polisens uniform (ÅFS...

Examensprov i yrkeskunnande för trafiktillstånd

För att få bedriva yrkesmässig trafik med buss eller lastbil krävs ett yrkestrafiktillstånd. Landskapsregeringen prövar om du är lämplig att få ett trafiktillstånd och driva trafikföretag genom ett...

Trafikmeddelande - Temporär trafikreglering på del av Getavägen, Nya Godbyvägen och Sundsvägen i Godby, Finströms kommun

Under perioden 24.5.2024 – 29.5.2024 kommer trafiken att regleras i Godby centrum i samband med asfaltering av del av Getavägen, Nya Godbyvägen, Sundsvägen och cirkulationsplatsen i Godby centrum....

Lagförslag om upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet

Ett lagförslag om upphävande av styrelsen för Ålands polismyndighet har skickats på remiss till Ålands polismyndighet Ålands polisförening Remisstiden går ut den 11 juni 2024.

Trafikmeddelande - Temporär trafikreglering på del av Getavägen i Godby, Finströms kommun

På onsdagen den 22.5.2024 och torsdagen 23.5.2024 kommer ett körfält att stängas av på del av Getavägen norr om Godby cirkulationsplats. Ett körfält behöver stängas av då asfaltering av vägen ska...

Samråd kopplat till översvämningsdirektivets uppdatering 2024

Landskapsregeringen genomför en samrådsprocess under sommaren, inriktat på översvämningar, då en rapportering ska ske till EU den 22.12.2024. Mer information om samrådet hittas under Bilagor här...