Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa.

ÅMHM erbjuder även veterinärvård och ett brett spektrum av laboratorietjänster. Det övergripande målet för ÅMHM:s arbete är en god livsmiljö för alla som bor och verkar på Åland.

ÅMHM:s webbplats

Publicerad 15.5.2015 kl. 13:01
Uppdaterad 15.5.2015 kl. 13:01