Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) arbetar med information, tillsyn, prövning och förebyggande verksamhet inom miljö och hälsa.

ÅMHM erbjuder även veterinärvård och ett brett spektrum av laboratorietjänster. Det övergripande målet för ÅMHM:s arbete är en god livsmiljö för alla som bor och verkar på Åland.

ÅMHM:s webbplats