kula i rouletthjul

Tillsyn och klagomål

Klagomål

Landskapsregeringen har bara rätt att utöva tillsyn över åländska lotterier och spel som anordnas enligt landskapslag (1966:10) om lotterier.

Klagomål kan framföras mot lotterianordnare som landskapsregeringen har rätt att utöva tillsyn över. Klagomål kan framföras digitalt via fliken "Klagomål mot lotterianordnare".

Spara material och bevis till klagomålet i form kopior, skriftliga belägg och bilder av den eventuella korrespondens som du haft med spelanordnaren som kan bifogas utredning. I processen blir anmälare och anordnare hörda innan beslut om avgörande fattas.

Utländska anordnare

I tillsynen ingår inte lotterier och spel som anordnas med tillstånd i andra länder/jurisdiktioner.

Tillstånd och undantag

Enligt landskapslagen om lotterier får lotterier och spel endast anordnas enligt villkor i tillstånd från landskapsregeringen. Vid ringa spel där lotteriets omsättning understiger 2000 euro och dragning sker vid samma tillfälle är tillstånd för spel inte ett krav.

Bonusar

Vid spel på elektromagnetiska vågor utreder inte landskapsregeringen frågor och klagomål om bonusar som kan uppstå. Åland saknar regler om bonusar i lotterilagstiftningen.

Tips om olagligt spel

Har du uppgifter om misstänkt olagligt spel, lotterier, uppgjorda matcher, penningtvätt eller annat som rör Ålands spelmarknad kan du tipsa enheten för rättsliga och internationella frågor. Tips kan framföras till emma.blomqvist@regeringen.ax 

Klagomål mot lotterianordnare

I det digitala formuläret till höger kan du fylla i om du vill skicka in klagomål mot en lotterianordnare.

Konfidentiella uppgifter och offentliga handlingar 

Dokument som insänts till en myndighet är normalt offentliga handlingar. I ditt klagomål kan det dock finnas uppgifter som bör hållas konfidentiella. Sådana uppgifter är t.ex. information om hälsotillstånd eller vissa uppgifter om en persons totalekonomiska situation.