Lantbruksstöd, stöd för rådgivning, avbytarstöd

Som lantbrukare har du möjlighet att få stöd från Ålands landskapsregering för investeringar i lantbruket och i livsmedelsförädling. Landskapsregeringen kan också bevilja arealstöd och stöd till dig som ska ta över ett livskraftigt lantbruk. Här hittar du information om Ålands landsbygdsprogram, olika stödmöjligheter samt om Leader som är en metod som används för att fördela en del av projektstöden.

Jordbruksbyrån bedriver ingen direkt rådgivning, utan landskapsregeringen har valt att koncentrera jordbruksbyråns resurser till myndighetsutövning. Jordbrukare har möjlighet att få rådgivning inom ekonomi- och miljösatsningar och produktionsrådgivning.

Här kan du också läsa om avbytarstöd som är ett ekonomiskt stöd till husdjursgårdar för att underlätta den ekonomiska situationen när du behöver hjälp med djurskötseln vid t.ex. ledighet eller sjukskrivning.

Information om ansökan om stöd finns på webbplatsen stöd.ax