Skogsbruksbyrån

Skogsbruksbyrån tillhör landskapsregeringens näringsavdelning. Vid skogsbruksbyrån finns även Enheten för jakt och viltvård. Ansvarsområdet omfattar policy- och administrationsfrågor som berör det åländska skogsbruket samt jakten och viltvården. Några av våra arbetsuppgifter är övergripande styrning av skogsbruket och jakten, lagtillsyn, stöd för skogsbruks- och viltvårdsåtgärder, skogsbruksplanering, naturvårdsfrågor i skogsbruket, skogscertifiering, hjortdjursskador på skog och jordbruksgrödor.