Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.
 

Skyddsjakten på gråsäl 2024

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2024-31.1.2025. Liksom de senaste åren krävs det inte längre personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren ska inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 500 gråsälar som får fällas, av denna orsak ska samtliga fällda sälar redovisas. 

För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2024).

Redovisningen av fällda sälar görs i Jaktportalen (jakt.regeringen.ax) direkt i bytesdagboken. Om du inte har skapat konto i jaktportalen kan du fortsättningsvis rapportera in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen/sälarna fälldes samt antal sälar. 

Av kvoten på 500 gråsälar återstår 407 gråsälar. (senast uppdaterat den 17.6.2024). 

Skyddsjakten på storskarv 2024

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på storskarv för perioden 2.4.2024-31.12.2024. Vi fortsätter i år med att det inte längre krävs ett personligt tillstånd utan jakten får utföras på eget initiativ. Jägaren ska inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns en kvot på 3 000 storskarvar som får fällas, av denna orsak ska samtliga fällda skarvar redovisas. 

Som tidigare är reglerna för skyddsjakten olika för tiden före och efter 1 augusti, där den tidigare skyddsjakten har några ytterligare villkor som måste uppfyllas. Det är jägarens skyldighet att hålla sig informerad om reglerna för skyddsjakten. För information om skyddsjakten, se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på storskarv 2024).

Redovisningen av fällda skarvar görs i Jaktportalen (jakt.regeringen.ax) direkt i bytesdagboken. Om du inte har skapat konto i jaktportalen kan du fortsättningsvis rapportera in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där skarvarna fälldes samt antal skarv. 

Av kvoten på 3 000 storskarvar återstår 3 000 storskarvar (senast uppdaterat 17.6.2024).