Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.
 

Skyddsjakten på gråsäl 2021

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2021-31.1.2022. Liksom de senaste åren krävs det inte längre personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 500 gråsälar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda sälar redovisas. 

För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2021).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda sälar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen/sälarna fällde samt antal sälar. 

Av kvoten på 500 gråsälar återstår 293 gråsälar. (senast uppdaterat den 12.1.2022). 

Skyddsjakten på storskarv 2021

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på storskarv för perioden 15.4.2021-31.12.2021. Vi fortsätter i år med att det inte längre krävs ett personligt tillstånd utan jakten får utföras på eget initiaiv. Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns en kvot på 3 000 storskarvar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda skarvar redovisas. 

Som tidigare är reglerna för skyddsjakten olika för tiden före och efter 1 augusti, där den tidigare skyddsjakten har några ytterligare villkor som måste uppfyllas. Det är jägarens skyldighet att hålla sig informerad om reglerna för skyddsjakten. För information om skyddsjakten, se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på storskarv 2021).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda storskarvar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda storskarvar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där skarven/skarvarna fälldes samt antal skarvar.

Av kvoten på 3 000 storskarvar fälldes 1 645 storskarvar (senast uppdaterat 3.1.2022). 

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:19
Uppdaterad 12.1.2022 kl. 15:43