Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.
 

Skyddsjakten på gråsäl 2019

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2019-31.1.2020. Liksom de senaste åren krävs det inte längre personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 450 gråsälar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda sälar redovisas. 

För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2018).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda sälar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen/sälarna fällde samt antal sälar. 

Av kvoten på 450 gråsälar återstår 218 (senast uppdaterat den 28.10.2019). 

Skyddsjakten på storskarv 2019

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på storskarv för perioden 15.4.2019-31.12.2019. Nytt för i år är att det inte längre krävs ett personligt tillstånd utan jakten får utföras på eget initiaiv. Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns en kvot på 2 000 storskarvar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda skarvar redovisas. 

Som tidigare är reglerna för skyddsjakten olika för tiden före och efter 1 augusti, där den tidigare skyddsjakten har några ytterligare villkor som måste uppfyllas. Det är jägarens skyldighet att hålla sig informerad om reglerna för skyddsjakten. För information om skyddsjakten, se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på storskarv 2019).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda storskarvar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda storskarvar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där skarven/skarvarna fälldes samt antal skarvar.

Av kvoten på 2 000 storskarvar återstår 808 (senast uppdaterat 8.10.2019). 

 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 8.10.2019