Jakttillstånd

Viss jakt får endast bedrivas med särskilt tillstånd från landskapsregeringen. Här finner du nödvändiga blanketter eller dokument som kan behövas för dessa tillstånd.

Vårjakten på ejder 2018

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för vårjakt på hane av ejder för perioden 1.5.2018-14.5.2018. För ytterligare information om vårjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på ejder 2018)

Ansökan görs elektroniskt på nendanstående länk:

Elektronisk ansökan om vårjakt på ejder 

Skyddsjakten på gråsäl 2018

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på gråsäl för perioden 15.4.2017-31.1.2018. Liksom ifjol krävs det inte längre personliga tillstånd för att deltaga i jakten utan den får utföras på eget initiativ, Jägaren skall inneha åländskt jaktkort, ha jakträtt på det område där jakten bedrivs samt i övrigt följa jaktlagen. Det finns fortfarande en kvot på 450 gråsälar som får fällas, av denna orsak skall samtliga fällda sälar redovisas. För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på gråsäl 2018).

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda sälar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda sälar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där sälen/sälarna fällde samt antal sälar. 

Skyddsjakten på storskarv 2018

Landskapsregeringen har beslutat om riktlinjerna för skyddsjakten på storskarv för perioden 19.6.2018-31.12.2018. Varje jägare måste ha ett personligt tillstånd för skyddsjakt på storskarv. Som tidigare år är det en begränsad skyddsjakt under tiden 19.6-31.7.2017 från den 1.8.2017 börjar den mera allmänna skyddsjakten. För att var säker på att få tillståndet före 1 augusti bör man ha sökt före den 2 juli då vi har begränsad service pga. semester under juli månad.

För ytterligare information om skyddsjakten se bilagan här intill. (Riktlinjer för jakt på storskarv 2018).

Du ansöker om skarvjakt på det elektroniska formuläret. Se Blanketter i rutan intill.

Vi har tagit i bruk en möjlighet att elektroniskt rapportera in fällda storskarvar, se Blanketter i rutan här intill.

Fällda storskarvar kan fortsättningsvis rapporteras in på telefonsvarare telefonnummer +358 18 25322, Uppge: Ditt namn och jaktkortsnummer, platsen där skarven/skarvarna fälldes samt antal.

 

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 20.6.2018