Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Jaktvårdsföreningar

På Åland finns 15 jaktvårdsföreningar, en i varje kommun förutom i Mariehamn. Jaktvårdsföreningens medlemmar utgörs av personer med giltigt jaktkort och jakträtt inom föreningsområdet.

Jaktvårdsföreningarna har som huvudsakliga uppgift att främja viltvården och jakten inom sitt verksamhetsområde och förutom vissa myndighetsuppdrag som till exempel fördelning av älglicenser arbetar jaktvårdsföreningarna även med att arrangera informations- och utbildningstillfällen för jägarkåren, kurser för avläggande av jägarexamen och viltinventeringar.

Några föreningar driver också skjutbanor för avläggande av älgskytteprovet eller annan jaktskytteträning. Föreningarna betalar rovdjurspremier för att uppmuntra jakt på de invasiva arterna mink och mårdhund till jägare inom föreningen.

En viktig uppgift är att föra sina medlemmars talan i frågor gällande jaktutövning i landskapet. Jaktvårdsföreningarna håller i regel två medlemsmöten per år där aktuella ärenden diskuteras.

Kontaktuppgifter till föreningarna finns som bilaga.

Publicerad 15.5.2015 kl. 12:22
Uppdaterad 17.8.2022 kl. 15:37