Skador och problem i vägnätet

Här kan ni rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät, dvs. landsvägar och bygdevägar.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för väghållaren Ålands landskapsregering.

Vid akuta problem ombeds ni kontakta Vägjouren, telefon: 040 5967625.

Rapportera fel här

Publicerad 24.1.2019
Uppdaterad 24.1.2019