Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skador och problem i vägnätet

Här kan ni rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät, dvs. landsvägar och bygdevägar.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för väghållaren Ålands landskapsregering.

Vid akuta problem ombeds ni ringa Vägjouren, telefon 040 5967625.
Observera att det inte går att skicka textmeddelanden till Vägjouren.

Rapportera fel här

Publicerad 24.1.2019 kl. 10:25
Uppdaterad 20.5.2019 kl. 09:32