Skador och problem i vägnätet

Här kan ni rapportera icke akuta problem eller felaktigheter i det allmänna vägnätet, både för landskapets vägar och kommunala vägar.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för berörd väghållare.

Vid akuta problem längs landskapets vägar ombeds ni ringa Vägjouren, telefon 040569 7625
Observera att det inte går att skicka textmeddelanden till Vägjouren.

Vid akuta problem längs kommunala vägar ombeds ni kontakta berörd kommun. 

Rapportera fel här