Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Skador och problem i vägnätet

Här kan ni rapportera icke akuta problem eller felaktigheter i det allmänna vägnätet, både för landskapets vägar och kommunala vägar.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för berörd väghållare.

Vid akuta problem längs landskapets vägar ombeds ni ringa Vägjouren, telefon 040569 7625
Observera att det inte går att skicka textmeddelanden till Vägjouren.

Vid akuta problem längs kommunala vägar ombeds ni kontakta berörd kommun. 

Rapportera fel här

Publicerad 24.1.2019 kl. 10:25
Uppdaterad 3.7.2020 kl. 15:27