Skador och problem i vägnätet

Här kan ni rapportera icke akuta problem eller felaktigheter längs landskapets vägnät, dvs. landsvägar och bygdevägar.

Rapporteringsverktyget används för att ge en lägesbild för väghållaren Ålands landskapsregering.

Vid akuta problem ombeds ni ringa Vägjouren, telefon 040 5967625.
Observera att det inte går att skicka textmeddelanden till Vägjouren.

Rapportera fel här

Publicerad 24.1.2019
Uppdaterad 20.5.2019