Hälso- och sjukvårdsbyrån

Hälso- och sjukvårdsbyråns uppgift är enligt landskapsförordning (2011:35) om landskapsregeringens allmänna förvaltning att ”handlägga ärenden som gäller främjande av hälsa och förebyggande av sjukdomar”.

Hälso- och sjukvårdsbyråns uppdrag är att inom sitt kompetensområde och i förekommande fall i samarbete med andra myndigheter och institutioner nationellt och internationellt utöva tillsyn över, utveckla och understöda hälso- och sjukvården och övrig folkhälsofrämjande verksamhet i landskapet. Hälso- och sjukvårdsbyrå har tre huvudområden: folkhälsa, tillsyn och lagstiftning.

Hälso- och sjukvårdsbyrån:

 • Leder, utvecklar, planerar och följer upp utvecklingen inom hälso- och sjukvården på ett övergripande plan
 • Utövar tillsyn över privat hälso- och sjukvård
 • Beviljar tillstånd för legitimerade yrkesutbildade personer att ge privat hälso- och sjukvårdsservice i landskapet
 • Gör inspektioner av privat hälso- och sjukvårdsverksamhet i landskapet
 • Följer med hälso- och sjukvårdsfrågor inom Norden och EU/EES
 • Följer med statistisk och epidemisituationen, gör datainsamling och rapporteringar om hälso- och sjukdomssituation i landskapet
 • Deltar i arbetet med uppdatering och förnyelse av den åländska lagstiftningen inom hälso- och sjukvård
 • Sammanställer åländska folkhälsorapporten inför mandatperiodens slut
 • Gör förslag till hälsopolitiska- och sjukvårdspolitiska program och ger utlåtanden till landskapsregeringen
 • Gör utredningar på uppdrag av politiska initiativ, om smittskydds- och beredskapsarbete.
 • Utför sakkunniguppdrag inom förvaltningen.
 • Gör informations- och rådgivningsarbete inom den åländska hälso- och sjukvårdssektorn.

Projektet Barn och ungas hälsa och välmående är ett 3,5-årigt projekt som startade i november 2022 och som beräknas pågå t.o.m. maj 2026. Mer information om projektet hittar du här.

Projektet Styrning av kost- och nutritionsfrågor i landskapet är ett 2-årigt projekt som startades upp i maj 2024 och beräknas pågå till maj 2026. Mer information om projektet hittar du här.