Ålands fiskevårdscentrum Guttorp

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp ansvarar för fiskevården i landskapet. Fiskevårdens syfte är att upprätthålla och öka storleken hos viktiga fiskbestånd. Som åtgärder räknas att plantera ut fisk, bevara och restaurera lek- och uppväxtområden för fisk, regleringar av fisket och följa med utvecklingen hos fiskbestånd.

Ålands fiskevårdscentrum producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering.