Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp

Ålands fiskevårdscentrum Guttorp ansvarar för fiskevården i landskapet. Fiskevårdens syfte är att upprätthålla och öka storleken hos viktiga fiskbestånd. Som åtgärder räknas att bevara och restaurera lek- och uppväxtområden för fisk, regleringar av fisket och följa med utvecklingen hos fiskbestånd.

Ålands fiskevårdscentrum producerar yngel av havsöring, gädda och sik för utplantering. Produtionen av yngel generar utsläpp av näringsämnena fosfor och kväve. Under åren 2018 - 2019 byggdes ett nytt reningsverk för att minska dessa utsläpp. Under bilagor finns en rapport om utveckling av utsläppen under perioden 2010 - 2020.

 

Publicerad 15.5.2015 kl. 14:53
Uppdaterad 17.11.2020 kl. 10:00