Lagstiftning och tröskelvärden

Offentlig upphandling innebär inköp av produkter och tjänster som görs av offentlig sektor utanför den egna organisationen. Syftet med offentlig upphandling är fri rörlighet för varor och tjänster på EU:s inre marknad.

Lagstiftning om upphandling

Åland har egen behörighet att lagstifta om upphandling.  Enligt landskapslagen om offentlig upphandling tillämpas den finländska lagen om offentlig upphandling, LOU, vid upphandlingar över EU:s tröskelvärde. Till grund för LOU ligger EU:s upphandlingsdirektiv. Direktivet utgår från EU:s grundläggande principer om exempelvis fri rörlighet för varor.

Vid upphandlingar under EU:s tröskelvärden finns idag ingen lagstiftning för upphandlingsområdet. EU har fastställt att även upphandlingar under tröskelvärdena ska iaktta de grundläggande principerna till exempel att alla leverantörer ska behandlas lika.

Vid upphandlingar under tröskelvärdet gäller offentliga sektorns egna anvisningar för upphandling.

Landskapslag (2017:80) angående tillämpning i landskapet Åland av lagen om offentlig upphandling (Ålex)

Ålands landskapsregerings beslut (2019:113) gällande vissa upphandlingar (pdf)

Läs lagen om offentlig upphandling och koncession (1397/2016) på webbplatsen finlex

Läs lagen om offentlig upphandling vid upphandling och koncession inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (1398/2016) på webbplatsen finlex

Tröskelvärden

Värdet på upphandlingen avgör vilka regler som ska tillämpas på upphandlingen. Tröskelvärdena ändras vartannat år. Det är inte tillåtet att dela upp en upphandling för att hamna under tröskelvärdet.

EU:s tröskelvärden från den 1 januari 2024

Klassiska sektorerna

  • Varor/Tjänster: 221.000 euro exklusive moms
  • Byggentreprenader/-koncessioner: 5.538.000 euro exklusive moms
  • Hälsovård och socialtjänster: 750.000 euro exklusive moms

Försörjningssektorerna – d.v.s. myndigheter verksamma inom vatten, energi, transport och posttjänster 

  • Varor/Tjänster: 443.000 euro exklusive moms
  • Byggentreprenader/-koncessioner: 5.538.000 euro exklusive moms
  • ​Hälsovård och socialtjänster: 1.000.000 euro exklusive moms