Gång- och cykelväg Näfsby-Kattby, Hammarlands kommun

Ålands landskapsregering beslöt den 17.12.2020 att fastställa vägplan för byggande av separat gång- och cykelväg, parallellt med landsväg nr 1, på sträckan Näfsby – Kattby, i Hammarlands kommun.

Vägplanen fastställdes enligt 25 § 2 mom. landskapslag (1957:23) om allmänna vägar.

ÅLR 2020/6436.