Mödra- och barnrådgivning

Mödrarådgivning

Mödrarådgivningens uppgifter är trygga den gravida kvinnans hälsa samt övervaka och främja fostrets sunda tillväxt och utveckling. En barnfamilj får på ett enkelt och naturligt sätt kontakta med hälsovården då den gravida kvinnan i början av graviditeten uppsöker mödrarådgivningen.

Det är önskvärt att kontakta mödrarådgivningen genast i början av graviditeten, så tidigt som möjligt. På så sätt får de som väntar barn kontakt med barnmorska, hälsovårdare och läkare samt vid behov remiss för vidare undersökningar och vård.

Mariehamns mödrarådgivning, telefon +358 18 538517, betjänar Mariehamn, Jomala, Lumparland, Lemland, Hammarland och Eckerö. Godby rådgivning, telefon: +358 18 535812, betjänar Finström, Saltvik, Sund, Geta och Vårdö. På Brändö, Kumlinge, Föglö, Kökar och Sottunga kontaktar man kommunens hälsovårdare.

Läs om mödrarådgivning på ÅHS webbplats

Barnrådgivningen

Barnrådgivningens uppgift är att främja barnets sunda tillväxt, utveckling och välfärd. Detta gäller såväl den fysiska som psykiska utvecklingen och hälsotillståndet.

Efter det att barnet fötts får familjen information om och kontaktuppgifter till barnrådgivningen. Familjen besöker barnrådgivningen regelbundet tills det att barnet börjar sin skolgång.

Vid behov remittear man från barnrådgivningen barnet med familj för vidare undersökning till specialsjukvården.

Läs om barnrådgivningen på ÅHS webbplats