Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Stödprogram för internationellt samarbete

Varför ska skolan satsa på internationellt samarbete? 

Vi lever i en föränderlig värld där en global kontext ställer nya krav på både individ- och skolnivå.  Internationella samarbeten och utbyten erbjuder möjligheter för både elever och personal. Några konkreta exempel är:

  • Utbyta erfarenheter och skapa nätverk 
  • Utveckla kunskaper och kompetenser
  • Utveckla undervisningen, t.ex. arbetssätt, metoder och verktyg

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden är det er skolas utvecklingsbehov som styr vilket program som passar just er. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

  • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom vår skola?
  • Vad kan ett ett internationellt sammanhang tillföra vår skola? Vill vi arbeta nordiskt eller europeiskt?
  • Vill vi arbeta med elever i fokus eller lärare i fokus, eller både och?
  • Har vi förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor vi vill utveckla, och var befinner de sig? 
  • Vilka aktiviteter ger er den kompetens vi behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt.

På den här webbplatsen presenterar vi främst programmen Nordplus, Erasmus + och eTwinning.

Publicerad 8.5.2015 kl. 11:09
Uppdaterad 24.6.2021 kl. 15:43