Stödprogram för internationellt samarbete

Internationellt samarbete är ett bra sätt att få in nya idéer och perspektiv i undervisningen. Det bidrar också till att elever, studerande och lärare får möjlighet att personligen stifta bekantskap med andra ländernas kultur, levnadssätt, värderingar, normer, språk, natur och mycket annat.

Nordplus

Nordplus är Nordiska ministerrådets program för utbildningssamarbete i Norden och Baltikum. Nordplus erbjuder olika aktiviteter för daghem, grundskolor, gymnasier och yrkesskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildningsorganisationer och andra inom utbildning och livslångt lärande. De självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland räknas som egna länder i programmet.

Inom Nordplus kan skolor söka stöd för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: förberedande besök, klassutbyte, elevutbyte och praktik, lärarutbyten
  • Projekt: projektsamarbeten kring t.ex. kvalitetssäkring, spridning av projektresultat, utveckling och förbättring av pedagogiska metoder, utveckling av läroplaner
  • Nätverk: exempel på aktiviteter inom nätverk är administrativa möten för etablering och utveckling av nätverk, informationsaktiviteter samt spridning av resultat

Läs om programmet på Nordplus webbplats

Erasmus+

Erasmus+ är EU:s stödprogram för utbildning, ungdomsverksamhet och idrott i EU-länderna, Norge, Island, Lichtenstein, Turkiet och Makedonien. Alla skolor, myndigheter och organisationer med ansvar för utbildning kan delta.

Inom Erasmus+ kan skolor söka stöd främst för följande aktiviteter:

  • Mobilitet: studerandeutbyte och praktik och lärar- och personalutbyte
  • Samarbetsprojekt: kontakter mellan skolor och organisationer för att utveckla god praxis i undervisningen. Ett projekt kan omfatta ett samarbete mellan två eller flera skolor.

Läs om Erasmus+ på Utbildningsstyrelsens webbplats

eTwinning

eTwinning är ett nätverk där lärare från Europa kan registrera sig och använda en onlineportal för att

  • hitta varandra och träffas virtuellt
  • utbyta idéer och metoder
  • starta digitala projekt med sina elevgrupper

Förutom grundskolor och gymnasier kan även daghem delta. 

eTwinnings webbplats

Läs om eTwinning på Utbildningsstyrelsens webbplats

Publicerad 8.5.2015
Uppdaterad 16.8.2019