Stödprogram för internationellt samarbete

Varför ska skolan satsa på internationellt samarbete? 

Vi lever i en föränderlig värld där en global kontext ställer nya krav på både individ- och skolnivå.  Internationella samarbeten och utbyten erbjuder möjligheter för både elever och personal. Några konkreta exempel är:

  • Utbyta erfarenheter och skapa nätverk 
  • Utveckla kunskaper och kompetenser
  • Utveckla undervisningen, t.ex. arbetssätt, metoder och verktyg

Hur väljer ni mellan olika möjligheter?

Det finns många möjligheter och program men i grunden är det er skolas utvecklingsbehov som styr vilket program som passar just er. För att hitta rätt, kan det hjälpa att fundera på följande: 

  • Vilka är de största utvecklingsbehoven inom vår skola?
  • Vad kan ett ett internationellt sammanhang tillföra vår skola? Vill vi arbeta nordiskt eller europeiskt?
  • Vill vi arbeta med elever i fokus eller lärare i fokus, eller både och?
  • Har vi förebilder som redan framgångsrikt jobbar med de frågor vi vill utveckla, och var befinner de sig? 
  • Vilka aktiviteter ger er den kompetens vi behöver? Exempelvis kortare utbyten eller samarbetsprojekt.

På den här webbplatsen presenterar vi främst programmen Nordplus, Erasmus + och eTwinning.