Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Ålands landskapsregering är delaktiga i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vilka lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Rådet består av experter på funktionshindersfrågor från de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Funktionshindersrådet har en stödjande, rådgivande och kunskapsförmedlande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet, och har i uppdrag att se till att det nordiska samarbetet blir ett verktyg för effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning, universell utformning av våra samhällen och förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Den 15 december 2022 godkändes ett nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor 2023-2027.

Nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor 2023-2027

Mer information

Läs om rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder på Nordens Välfärdscenters webbplats