Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Ålands landskapsregering är delaktiga i Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vilka lyder under Nordiska ministerrådet för social- och hälsopolitik. Rådet består av experter på funktionshindersfrågor från de nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige och självstyrda områdena Färöarna, Grönland och Åland.

Funktionshindersrådet har en stödjande, rådgivande och kunskapsförmedlande funktion för alla sektorer i Nordiska ministerrådet, och har i uppdrag att se till att det nordiska samarbetet blir ett verktyg för effektiv inkludering av personer med funktionsnedsättning, universell utformning av våra samhällen och förverkligandet av FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nordiska Ministerrådet för social- och hälsopolitik (MR-S) tog beslut om ”Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2018-2022” i mars 2018. 

Läs handlingsplanen här intill under Bilagor.

Mer information

Läs om rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder på Nordens Välfärdscenters webbplats

Publicerad 19.5.2015 kl. 15:09
Uppdaterad 18.8.2020 kl. 08:45