Kyrkor och kyrkligt kulturarv

På Åland finns över 20 kyrkor och kapell. Elva av dem är medeltida stenkyrkor som fortfarande är i bruk. Fyra kapellkyrkor i sten eller trä uppförda under 1700-1800-talen har medeltida föregångare. Dessutom finns ruiner efter tre medeltida skärgårdskapell.

Under 1900-talet uppfördes två kyrkor och ett begravningskapell i Mariehamn. På Åland finns också flera bönehus uppförda under 1800-1900-talet av olika väckelse- och frikyrkliga rörelser. Den yngsta sakrala byggnaden på Åland är det lilla kapellet i Sjökvarteret i Mariehamn som invigdes 2008.

Läs mer om de åländska kyrkornas historia