Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Kyrkor och kyrkligt kulturarv

På Åland finns över 20 kyrkor och kapell. Elva av dem är medeltida stenkyrkor som fortfarande är i bruk. Fyra kapellkyrkor i sten eller trä uppförda under 1700-1800-talen har medeltida föregångare. Dessutom finns ruiner efter tre medeltida skärgårdskapell.

Under 1900-talet uppfördes två kyrkor och ett begravningskapell i Mariehamn. På Åland finns också flera bönehus uppförda under 1800-1900-talet av olika väckelse- och frikyrkliga rörelser. Den yngsta sakrala byggnaden på Åland är det lilla kapellet i Sjökvarteret i Mariehamn som invigdes 2008.

Läs mer om de åländska kyrkornas historia

Publicerad 11.5.2015 kl. 17:18
Uppdaterad 23.10.2017 kl. 08:48