Budget- och finansieringsbyrån

Budgetfrågor

Allmänna byrån bereder och sammanställer landskapsregeringens budgetförslag för landskapet Åland. Budgetarbetet riktar sig i huvudsak internt inom förvaltningen och till landskapsregeringens underställda myndigheter. Allmänna byrån deltar även i den politiska beslutsprocessen rörande budgeten.

Kommunernas finansiering

Finansavdelningen handlägger landskapsandelarna till kommunerna och som en del av landskapsandelarna kan kommuner och kommunalförbund ansöka om samarbetsunderstöd. Ett aktuellt projekt är en kommande revidering av landskapsandelssystemet.

Stöd ur penningautomatmedel

Stöd ur penningautomatmedel ges i följande former:

  • verksamhetsstöd, inklusive specialprojekt
  • projektstöd (Investeringsbidrag)
  • lån för investeringar
  • evenemangsstöd.

Stöd kan ges till registrerad allmännyttig förening inom social-, miljö-, ungdoms-, idrotts-, kultur- samt övrig verksamhet. Finansavdelningen hanterar de ärenden som gäller evenemangsstöd, stöd för övrig verksamhet, samt lån för alla typer av verksamhet.

Ansökan om alla stöd utom evenemangsbidragen ska göras på särskild blankett och lämnas senast 15 oktober året före verksamheten/projekten ska genomföras. Evenemangsstöd kan sökas löpande under året, dock senast två månader före evenemanget ska genomföras. Evenemanget ska öka antalet inresande och övernattningar på Åland.

För mer information, blanketter och principer för de olika stöden se hemsidan Kultur- och fritidsverksamhet, stöd och stipendier.