Pressmeddelanden och information från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Pressmeddelanden

I fjol uppstod 2 260 bränder i elapparater eller elinstallationer – orsaken var oftast slarvig användning av spisen (29.2.2024)

I tillsynen i fjol konstaterades flest elsäkerhetsbrister i laddare, transformatorer och olika LED-armaturer (31.1.2024)

Tukes lät testa aggregat: brister i märkningar och bruksanvisningar, ett dras bort från marknaden (2.10.2023)

Använd inte i solpaneler som kopplas till eluttag (24.7.2023)

I fjol drogs över 40 farliga elektriska apparater tillbaka från marknaden (28.2.2023)

Tukes uppdaterar anvisningarna för riskbedömning av pannanläggningar (13.2.2023)

Tukes påminner om faran av fettbrand vid grillning (22.6.2022)

Identifiera farliga produkter på den nya webbplatsen farligaprodukter.fi (7.6.2022)

Att låna, hyra ut och dela elektriska apparater blir allt vanligare - Tukes påminner om företagens och andra maskinuthyrares ansvar för att trygga säkerheten (2.6.2022)

Fler armaturbränder, färre bastuaggregatsbränder – flest elbränder orsakades fortfarande av oförsiktig användning av spisen (17.2.2022)

Kontrollera julbelysningens skick innan du använder den – trasiga ljusslingor kan orsaka en brand (9.12.2021)

Lagstadgade periodiska besiktningar av elanläggningar (6.9.2021)

Nördic AB återkallar Ring Fill Light (3.9.2021)

Det finns dödlig elström på tågtak – en elstöt kan även fås av en segelbåtsmast eller ett metspö i närheten av en luftledning (26.8.2021)

Inga säkerhetsbrister upptäcktes vid test av robotgräsklippare – klipparen klarar inte nödvändigtvis av att väja för små djur på gården, så du bör skydda igelkottar (2.7.2021)

Ska du byta värmesystem eller räcker det med att underhålla det befintliga oljeuppvärmningssystemet? (12.5.2021) 

Besiktningsorgan kontrollerade 120 000 objekt i fjol – allvarliga brister i utnämning av ansvariga personer och underhåll  (16.4.2021) 

Ny tjänsteföretagare: Den här videoserien om konsumentsäkerhet i tjänster är avsedd just för dig! (14.4.2021)

Den nya inlärningsmiljön Känn din produkt förbättrar företagarnas produktsäkerhetskompetens (8.3.2021)

Tror du fortfarande att alla produkter som säljs i butikerna är förhandskontrollerade och godkända av myndigheterna? Då har du fel. (18.2.2021)

Samma problem från år till år vid ibruktagningsbesiktningar och underhåll av elanläggningar (2.12.2020)

118 farliga elektriska apparater togs bort från marknaden förra året (28.1.2021)

Tukes meddelar försäljningsförbud för två elkablar (26.1.2021)

Energimärkningen förnyas i mars 2021  (11.1.2021)

Allvarliga säkerhetsbrister i USB-laddare från år till år (14.12.2020) 

Tukes uppmanar till uppmärksamhet i samband med anskaffning av solenergisystem (27.08.2020)
Solenergisystem ska installeras med beaktande av särskilda krav och installationen ska göras av en yrkeskunnig person inom elbranschen, som är förtrogen med systemen.
Vi hänvisar till sidan Elentreprenörsregister här på landskapsregeringens webbplats, i bilagan finns en över godkända elinstallatörer på Åland. 

Över 2 200 farliga produkter har avlägsnats från den europeiska marknaden genom EU-samarbete (07.07.2020)

Grilla säkert med gas (17.06.2020)

Akta dig för elbedragare - elinspektioner har påtvingats med bedrägliga medel (10.06.2020)
Landskapsregeringen vill härmed varna för att detta fenomen kan uppkomma även på Åland och hänvisar till sidan Auktoriserade besiktningsmän här på landskapsregeringens webbplats.
Åland har egen elsäkerhetslag och elbehörigheter från andra länder inte är giltiga på Åland om de inte har godkänts av den åländska elsäkerhetsmyndigheten som på Åland utgörs av Ålands landskapsregering.

En felaktig elinstallation kan döda (05.03.2020)
En felaktigt utförd elinstallation kan orsaka en elstöt eller brand, vilket i värsta fall kan leda till förlusten av människoliv. I fjol omkom tre barn i en stugbrand i Levi. Branden startade i en felaktig elinstallation. Såväl 2019 som 2018 omkom totalt 11 personer på grund av husbränder som hade orsakats av elfel eller felaktig användning av elektriska apparater.

Bränder orsakade av elektricitet (12.09.2019)

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete (14.06.2019) 

RoHS-lagstiftningen ändras: nya begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och allt fler produkter omfattas av kraven (10.06.2019)

Lämna inte balansskotern på laddning utan övervakning (15.05.2019)

Ladda elbilen tryggt (09.05.2019) 

Oförändrat antal bränder som orsakas av felaktiga elinstallationer (21.03.2019)

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spisen (4.03.2019)

Tukes drog i fjol från fysiska butiker och nätbutiker bort 170 farliga elektriska produkter (31.01.2019)

Alleuropeiskt tillsynsprojekt visar brister i PLC-adaptrar (30.01.2019)

Rör inte träd som har fallit över elledningar (09.01.2019)

På eget ansvar (10.9.2018)
Syftet med denna webbsida är att ge nätshoppare verktyg för att välja de säkraste produkterna på nätet. 

1/2017 Aktuellt för elentreprenörer