Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Pressmeddelanden och information från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Pressmeddelanden

Tukes uppmanar till uppmärksamhet i samband med anskaffning av solenergisystem (27.08.2020)
Solenergisystem ska installeras med beaktande av särskilda krav och installationen ska göras av en yrkeskunnig person inom elbranschen, som är förtrogen med systemen.
Vi hänvisar till sidan Elentreprenörsregister här på landskapsregeringens webbplats, i bilagan finns en över godkända elinstallatörer på Åland. 

Över 2 200 farliga produkter har avlägsnats från den europeiska marknaden genom EU-samarbete (07.07.2020)

Grilla säkert med gas (17.06.2020)

Akta dig för elbedragare - elinspektioner har påtvingats med bedrägliga medel (10.06.2020)
Landskapsregeringen vill härmed varna för att detta fenomen kan uppkomma även på Åland och hänvisar till sidan Auktoriserade besiktningsmän här på landskapsregeringens webbplats.
Åland har egen elsäkerhetslag och elbehörigheter från andra länder inte är giltiga på Åland om de inte har godkänts av den åländska elsäkerhetsmyndigheten som på Åland utgörs av Ålands landskapsregering.

En felaktig elinstallation kan döda (05.03.2020)
En felaktigt utförd elinstallation kan orsaka en elstöt eller brand, vilket i värsta fall kan leda till förlusten av människoliv. I fjol omkom tre barn i en stugbrand i Levi. Branden startade i en felaktig elinstallation. Såväl 2019 som 2018 omkom totalt 11 personer på grund av husbränder som hade orsakats av elfel eller felaktig användning av elektriska apparater.

Bränder orsakade av elektricitet (12.09.2019)

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete (14.06.2019) 

RoHS-lagstiftningen ändras: nya begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och allt fler produkter omfattas av kraven (10.06.2019)

Lämna inte balansskotern på laddning utan övervakning (15.05.2019)

Ladda elbilen tryggt (09.05.2019) 

Oförändrat antal bränder som orsakas av felaktiga elinstallationer (21.03.2019)

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spisen (4.03.2019)

Tukes drog i fjol från fysiska butiker och nätbutiker bort 170 farliga elektriska produkter (31.01.2019)

Alleuropeiskt tillsynsprojekt visar brister i PLC-adaptrar (30.01.2019)

Rör inte träd som har fallit över elledningar (09.01.2019)

På eget ansvar (10.9.2018)
Syftet med denna webbsida är att ge nätshoppare verktyg för att välja de säkraste produkterna på nätet. 

Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs (26.05.2017)

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk (27.04.2017)
Landskapsregeringen konstaterar att produkten kan finnas i åländska hem. 

I fjol dog 21 människor i elbränder (27.03.2017)
Landskapsregeringen har inte fått någon information om eventuella dödsolyckor i landskapet men ett dussintal elbränder förekommer per år.

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus (22.03.2017)

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter (16.03.2017)

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven (03.02.2017)

1/2017 Aktuellt för elentreprenörer

Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden (30.01.2017)

Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare (02.01.2017)
I landskapet Åland förväntas lagpaketet träda i kraft 1 juni 2017 som en blankettlag med åländska undantag.

Publicerad 7.4.2017 kl. 14:05
Uppdaterad 31.8.2020 kl. 16:48