Pressmeddelanden och information från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Pressmeddelanden

Bränder orsakade av elektricitet (12.09.2019)

Blogg: En konkurrenskraftig batteriindustri skapas genom säkerhet och samarbete (14.06.2019) 

RoHS-lagstiftningen ändras: nya begränsningar av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter och allt fler produkter omfattas av kraven (10.06.2019)

Lämna inte balansskotern på laddning utan övervakning (15.05.2019)

Ladda elbilen tryggt (09.05.2019) 

Oförändrat antal bränder som orsakas av felaktiga elinstallationer (21.03.2019)

Över 2500 elbränder årligen – den vanligaste anledningen är slarvig eller oövervakad användning av spisen (4.03.2019)

Tukes drog i fjol från fysiska butiker och nätbutiker bort 170 farliga elektriska produkter (31.01.2019)

Alleuropeiskt tillsynsprojekt visar brister i PLC-adaptrar (30.01.2019)

Rör inte träd som har fallit över elledningar (09.01.2019)

På eget ansvar (10.9.2018)
Syftet med denna webbsida är att ge nätshoppare verktyg för att välja de säkraste produkterna på nätet. 

Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs (26.05.2017)

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk (27.04.2017)
Landskapsregeringen konstaterar att produkten kan finnas i åländska hem. 

I fjol dog 21 människor i elbränder (27.03.2017)
Landskapsregeringen har inte fått någon information om eventuella dödsolyckor i landskapet men ett dussintal elbränder förekommer per år.

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus (22.03.2017)

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter (16.03.2017)

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven (03.02.2017)

1/2017 Aktuellt för elentreprenörer

Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden (30.01.2017)

Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare (02.01.2017)
I landskapet Åland förväntas lagpaketet träda i kraft 1 juni 2017 som en blankettlag med åländska undantag.

Publicerad 7.4.2017
Uppdaterad 12.9.2019