Pressmeddelanden och information från Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes)

Pressmeddelanden

Felaktig information om bestämmelser lämnas när elrenoveringar saluförs (26.05.2017)

Risk för elstöt från radiotelefonladdare, ta produkten ur bruk (27.04.2017)
Landskapsregeringen konstaterar att produkten kan finnas i åländska hem. 

I fjol dog 21 människor i elbränder (27.03.2017)
Landskapsregeringen har inte fått någon information om eventuella dödsolyckor i landskapet men ett dussintal elbränder förekommer per år.

Brister i elinstallationer och ibruktagningsbesiktningar för småhus (22.03.2017)

Effektivt informationsutbyte om farliga produkter är till nytta för företag och konsumenter (16.03.2017)

Nya elsäkerhetslagen förpliktigar till underhåll och förenklar inspektionskraven (03.02.2017)

1/2017 Aktuellt för elentreprenörer

Tukes tog senaste år bort 240 farliga produkter från marknaden (30.01.2017)

Lagstiftningen om produkter och kontrollen av dem har blivit tydligare (02.01.2017)
I landskapet Åland förväntas lagpaketet träda i kraft 1 juni 2017 som en blankettlag med åländska undantag.

Publicerad 7.4.2017
Uppdaterad 30.5.2017