Ålands skärgårdsnämnd

Skärgårdsnämnden har till uppgift att arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor.

Enligt reglementet består Skärgårdsnämnden av tre representanter för landskapsregeringen och två representanter från var och en av skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Varje skärgårdskommun nominerar en förtroendevald och en näringslivsrepresentant till nämnden.

Beredning i Ålands skärgårdsnämnd

Genomförande av beslut och projekt samt sekretariatsfunktionen för Ålands skärgårdsnämnd hanteras av föreningen Företagsam Skärgård r.f. som arrangerar och kallar till möten i samråd med ordförande och skärgårdskommunerna.

Läs mer på webbadressen skargarden.ax

Tillsättning av Ålands skärgårdsnämnd

Landskapsregeringen har den 9 februari 2018 beslutat tillsätta Ålands skärgårdsnämnd för tiden 9.2.2018 -31.12.2019 med följande medlemmar:

 

Camilla Gunell, vicelantråd och tillika näringsminister (ordförande)

Mats Perämaa, finansminister

Mika Nordberg, infrastrukturminister

Jonny Karlström, Brändö

Margaret Lundberg, Brändö

Conny Jansson, Föglö

Maria Svedmark, Föglö

Markku Lahtinen, Kumlinge

Satu Numminen, Kumlinge                                          

Johannes Jansson, Kökar

Madelene Ahlgren-Fagerström, Kökar                         

Björn Rönnlöf, Sottunga   

Rosita Stenros, Sottunga

Anders Englund, Vårdö

Susanne Nordberg, Vårdö

Publicerad 15.5.2015
Uppdaterad 27.11.2018