Ålands skärgårdsnämnd

Skärgårdsnämnden har till uppgift att arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor.

Enligt reglementet består Skärgårdsnämnden av tre representanter för landskapsregeringen och två representanter från var och en av skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Varje skärgårdskommun nominerar en förtroendevald och en näringslivsrepresentant till nämnden.

Beredning i Ålands skärgårdsnämnd

Genomförande av beslut och projekt samt sekretariatsfunktionen för Ålands skärgårdsnämnd hanteras av föreningen Företagsam Skärgård r.f. som arrangerar och kallar till möten i samråd med ordförande och skärgårdskommunerna.

Läs mer på webbadressen skargarden.ax

Tillsättning av Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd tillsattes den 16 april 2024 med följande medlemmar:

Jesper Josefsson, miljö- och näringsminister (ordförande)

Ingrid Zetterman, civilminister

 

Brändö      Jörgen Gustafsson

                  Marja Tuomola

Föglö         Patrik Fellman

                  Gun-Britt Gullbrandsson

Kumlinge   Lenny Karlsson

                  Satu Numminen

Kökar         Madelene Ahlgren-Fagerström

                  Johannes Jansson

Sottunga    Björn Rönnlöf

                   Lotta Bäcksbacka-Karlsson

Vårdö         Anders Englund

                   Maria Granlid