Translate this page to another language

Google translate is a website service that provides you with a translation of the website, to the language you choose from the list. Since it is computer generated, the translation may not always be completely correct. Please note that the Government of Åland is not responsible for any inaccuracies.

Ålands skärgårdsnämnd

Skärgårdsnämnden har till uppgift att arbeta för utveckling i skärgården samt även vara remiss- och rådgivande organ i skärgårdsfrågor.

Enligt reglementet består Skärgårdsnämnden av tre representanter för landskapsregeringen och två representanter från var och en av skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö. Varje skärgårdskommun nominerar en förtroendevald och en näringslivsrepresentant till nämnden.

Beredning i Ålands skärgårdsnämnd

Genomförande av beslut och projekt samt sekretariatsfunktionen för Ålands skärgårdsnämnd hanteras av föreningen Företagsam Skärgård r.f. som arrangerar och kallar till möten i samråd med ordförande och skärgårdskommunerna.

Läs mer på webbadressen skargarden.ax

Tillsättning av Ålands skärgårdsnämnd

Ålands skärgårdsnämnd tillsattes den 2 mars 2020 med följande medlemmar:

Fredrik Karlström, näringsminister (ordförande)

Torbjörn Eliasson, finansminister

Christian Wikström, infrastrukturminister

Jörgen Gustafsson, Brändö

Marja Tuomola, Brändö

Andreas Henriksson, Föglö

Gun-Britt Gullbrandsson, Föglö

Lenny Karlsson, Kumlinge

Satu Numminen, Kumlinge

Madelene Ahlgren-Fagerström, Kökar

Johannes Jansson, Kökar

Björn Rönnlöf, Sottunga

Lotta Bäcksbacka-Karlsson, Sottunga

Anders Englund, Vårdö

Matilda Eriksson, Vårdö

Publicerad 15.5.2015 kl. 13:59
Uppdaterad 4.11.2020 kl. 16:18